فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بهداشت و درمان

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۸۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دنا 1735-8450 پاییز و زمستان 1389 دانشگاه یاسوج
دندانپزشکی امروز 1028-7876 فروردین 1397 دکتر محمدرضا طاهریان
دنیای تغذیه آبان 1398 دکتر اصغر نعمتی
دنیای سلامت آبان 1398 مهندس اصغر نعمتی
دیابت 2061-1735 زمستان 1386 دکتر بهنام بنابی
رازی 1735-031X آبان 1398 دکتر سیدمحمد صدر
رازینوس مرداد و شهریور 1398 موسسه فرهنگی هنری نواندیشان آریا کهن
روان سنجی کودک و نوجوان بهار 1395 دکتر شهرام مامی
زیست فن 2285-5725 تا اردیبهشت 1390 دکتر هومن کاغذیان
سازمان نظام پزشکی اصفهان زمستان 1395 سازمان نظام پزشکی اصفهان
شهر سالم تیر 1390 دکتر مامک هاشمی
شکیبا بهار و تابستان 1385 دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری
شیر مادر 1396 انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر
صرع و سلامتی 1735-9627 بهار 1398 انجمن صرع ایران
صنعت درمان 2322-2492 خرداد 1397 محمدباقر اثنی عشری
طب سنتی 1396 دکتر احمد کریمی
طبیب مردم 4211-1684 آبان و آذر 1385 دکتر فرهاد تیمورزاده
طیف خرداد 1385 علی رحیمی یگانه
عطارنامه زمستان 1390 محمدهادی عطارنژاد
علوم پیراپزشکی تابستان 1383 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2061-1735
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دکتر بهنام بنابی
  مدیر مسئول: پروین بنابی
  سردبیر: دکتر غلامرضا بنایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (زمستان 1386)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری نواندیشان آریا کهن
  مدیر مسئول: دکتر آزاده فخری علیایی
  سردبیر: دکتر مهرناز نوروزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (مرداد و شهریور 1398)
 • ماهنامه طب سنتی ایران
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر مامک هاشمی
  سردبیر: محمدرضا رئیسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (تیر 1390)
 • فصلنامه آموزشی در زمینه سلامت مادر و کودک
  صاحب امتیاز: انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلیرضا مرندی
  سردبیر: دکتر منصور بهرامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (1396)
 • pISSN: 1735-9627
  فصلنامه علمی, آموزشی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: انجمن صرع ایران
  مدیر مسئول: دکتر کوروش قره گزلی
  سردبیر: ویدا ساعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (بهار 1398)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر احمد کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (1396)
 • pISSN: 4211-1684
  ماهنامه پزشکی, پیراپزشکی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر فرهاد تیمورزاده
  سردبیر: دکتر سیدمحمدرضا سیداحمدیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (آبان و آذر 1385)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی رحیمی یگانه
  سردبیر: محمد راسخ زاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (خرداد 1385)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال