فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه معارف اسلامی و علوم قرآنی

ردیف ۴۱ تا ۵۵ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گنجینه مجمع زمستان 1397 مجمع جهانی اهل بیت (ع)
مبلغان مرداد و شهریور 1398 معاونت بلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه اداره کل فرهنگی،هنر و رسانه
محدث پاییز 1397 موسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث
محفل پاییز 1393 حوزه علمیه استان تهران
مسجد 1023-7453 فروردین و اردیبهشت 1390 محی الدین انواری
معارف شهریور و مهر 1397 دانشگاه معارف اسلامی
معارف اسلامی 1023-800X بهار 1390 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
موج عصر 1397 موسسه فرهنگی بقیه الله (عج)
موعود تیر و مرداد 1398
میثاق امین بهار و تابستان 1390 موسسه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی یاران امین
میقات الحج 1396 حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
ندای اسلام تابستان و پاییز 1397 خدارحم لکزایی بهادری
نسیم وحی مرداد 1396 دکتر سیدمحمدمهدی طباطبایی
نصوص معاصره تابستان 1397
وقف میراث جاویدان 1027-4995 زمستان 1397 سازمان اوقاف و امور خیریه
|
 • دوماهنامه خبری, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: مجمع جهانی اهل بیت (ع)
  مدیر مسئول و سردبیر: حجت الاسلام سیدعلیرضا حسینی عارف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93-95 (زمستان 1397)
 • ماهنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: معاونت بلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه اداره کل فرهنگی،هنر و رسانه
  مدیر مسئول: محمدحسن نبوی
  سردبیر: محمدعلی قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 242 (مرداد و شهریور 1398)
 • فصلنامه اطلاع رسانی و خبری
  صاحب امتیاز: موسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی نیا
  سردبیر: حسین پورشریف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (پاییز 1397)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: حوزه علمیه استان تهران
  مدیر مسئول: حجت الاسلام جعفر سماوات
  سردبیر: حسین زحمتکش زنجانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (پاییز 1393)
 • ماهنامه آموزشی, اطلاع رسانی, کاربردی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: میرمجید سیدقریشی
  سردبیر: سیدمجتبی مجاهدیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 115 (شهریور و مهر 1397)
 • pISSN: 1023-800X
  فصلنامه عقیدتی, آموزشی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: احمد زادهوش
  سردبیر: محمدباقر شریعتی سبزواری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (بهار 1390)
 • ماهنامه پژوهشی , فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی بقیه الله (عج)
  مدیر مسئول: لیلا جوانی
  سردبیر: محمدرضا ملکی ها
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (1397)
 • دوفصلنامه اجتماعی, سیاسی, فرهنگی به زبان عربی
  صاحب امتیاز: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: سیدعلی قاضی عسکر
  سردبیر: محمدعلی مقدادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (1396)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: دکتر سیدمحمدمهدی طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمد اسعدی
  سردبیر: داوود قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 97 (مرداد 1396)
 • pISSN: 1027-4995
  فصلنامه فرهنگی, تحقیقی, اجتماعی و تاریخی
  صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امور خیریه
  مدیر مسئول: سیدمهدی خاموشی
  سردبیر: محمد فراهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال