فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات روابط عمومی، ارتباطات، رسانه

ردیف ۴۱ تا ۴۵ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان 2423-3617 تابستان 1398 موسسه خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه فلسفه خرداد 1393 خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه هنر 1735-6784 خرداد 1393 خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه کودک و نوجوان 1735-6733 شهریور 1383 خانه کتاب
فصلنامه کتاب مهر بهار 1395 انتشارات سوره مهر
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال