فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی

ردیف ۴۱ تا ۵۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گلبرگ بهمن 1389 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
مشق آفتاب تیر 1393 امیررضا خادم
مشق تندرستی آذر 1397 دکتر ابوطالب صارمی
مهاباد دی و بهمن 1396 احمد بحری
ندای قلم شهریور 1398 حامد کاظم زاده خوئی
نسیم بیداری تیر 1398 دکتر سیدمحمدمهدی طباطبایی
هماوندی 2383-3319 زمستان 1393 دکتر علی حیدری
وارلیق 1023-7186 زمستان 1391 دکتر جواد هیئت
کتابستان دی و بهمن 1397 مهندس محمدرضا جمشیدی
یک هفتم نیمه اول خرداد 1382 فرهاد جعفری
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  مدیر مسئول: داوود رجبی نیا
  سردبیر: فریده پیشوایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (بهمن 1389)
 • ماهنامه ادبی, هنری, فرهنگی و سیاسی اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیررضا خادم
  سردبیر: علیرضا اجلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (تیر 1393)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر ابوطالب صارمی
  سردبیر: یوسف شریف زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (آذر 1397)
 • ماهنامه فرهنگی و اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی، آذری، ترکی استانبولی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حامد کاظم زاده خوئی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (شهریور 1398)
 • pISSN: 2383-3319
  فصلنامه سیاست اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر علی حیدری
  سردبیر: امیر لعلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1393)
 • pISSN: 1023-7186
  فصلنامه فرهنگی , ادبی, هنری به زبان ترکی - فارسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر جواد هیئت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 167 (زمستان 1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال