فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ب)

ردیف ۶۱ تا ۶۴ از ۶۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه بیمه و توسعه پاییز 1388 سعید جلیلوند
ماهنامه بین المللی مهندسی حفاظت از حریق شهریور 1399 احمد غلامیان میراب
نشریه بیناب 1398 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
فصلنامه بینات 1735-2703 پاییز و زمستان 1399 موسسه معارف اسلامی امام رضا
|
  • گاهنامه
    صاحب امتیاز: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
    مدیر مسئول: دکتر وحید یامین پور
    سردبیر: سید حسین شهرستانی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال