فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده 2588-6894 زمستان 1397 دکتر رضا شیران خراسانی
مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران 1735-0859 بهار و تابستان 1400 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجله تحقیقات دام و طیور 2322-1747 1396 دانشگاه بیرجند
مجله تحقیقات دامپزشکی 2008-2525 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 2423-5407 پاییز 1400 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
مجله تحقیقات در ارولوژی 2476-7042 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی 2717-3992 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
نشریه تحقیقات دندانپزشکی 2008-112X تابستان 1394 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
نشریه تحقیقات ژنتیک پزشکی 2645-592x بهار 1399 دکتر سید فرزاد فروتن
دو فصلنامه تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 1735-0891 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
نشریه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی 2476-4612 بهار 1400 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
مجله تحقیقات سلامت در جامعه 2423-6772 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی 2008-7616 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 1735-0913 تابستان 1400 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجله تحقیقات علوم رفتاری 2008-8248 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2423-611X بهار و تابستان 1400 دانشگاه زابل
مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث 2008-2681 بهار 1400 دانشگاه الزهرا
فصلنامه تحقیقات غلات 2252-0163 پاییز 1399 دانشگاه گیلان
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 2008-1847 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله تحقیقات قرآنی و حدیثی پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • eISSN: 2645-592x
  سالنامه حوزه پزشکی و پیراپزشکی - اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: دکتر سید فرزاد فروتن
  مدیر مسئول: دکتر کامران قائدی
  سردبیر: دکتر امیر شمس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال