فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۶۱ تا ۷۹ از ۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو ماهنامه جنگ صنعت و فناوری 1028-933x خرداد و تیر 1398 مهندس حمید شمس بیگی
مجله جنگ هنر مس بهار الی زمستان 1399 سید علی میرافضلی
مجله جنگل ایران 4435-2423 زمستان 1398 انجمن جنگلبانی ایران
فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب 5052-2008 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه جنگل و مرتع 1735-0093 بهار 1398 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
دوماهنامه جهاد آذر و دی 1387 وزارت جهاد کشاورزی
ماهنامه جهاد روستا دی 1385 معاونت ترویج و نظام بهره برداری
ماهنامه جهان انرژی 4102-1735 تیر 1386 امید میرچولی
دوماهنامه جهان دامپروری مهر و آبان 1391 دکتر احمد رحمانی
ماهنامه جهان سبز 2476-4027 اسفند 1395 انتشارات فنی ایران
ماهنامه جهان گستر فروردین و اردیبهشت 1400 نسرین ابراهیمی ساعتی
جهان معدن بهمن 1399 نعمت الله شهبازی
نشریه جهان نوین زمستان 1399 داوود قادرزاده
ماهنامه جهان کتاب 1681-9705 بهمن و اسفند 1399 طلیعه خادمیان
ماهنامه جهانگردان آذر 1395 سجاد محمدی
فصلنامه جهانگردی نیاوران پاییز و زمستان 1389 مریم طهرانچیان
مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی 2008-0468 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه جوشکاری پاییز 1399 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران
ماهنامه جیبی زمستان 1390 مهندس علی نکویی
|
 • pISSN: 1735-0093
  فصلنامه علمی, اجتماعی, اقتصادی
  صاحب امتیاز: سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدحسین رزاقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 116 (بهار 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: معاونت ترویج و نظام بهره برداری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا جهانسوز
  سردبیر: فیروز خدابنده لو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 447 (دی 1385)
 • pISSN: 2476-4027
  ماهنامه محیط زیست و توسعه پایدار
  صاحب امتیاز: انتشارات فنی ایران
  مدیر مسئول: آرش قلمی فرد
  سردبیر: مرتضی تفرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (اسفند 1395)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران
  مدیر مسئول: مهندس عبدالوهاب ادب آوازه
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 97 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال