فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ج)

ردیف ۶۱ تا ۶۹ از ۶۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جهان گستر آذر 1398 نسرین ابراهیمی ساعتی
جهان معدن شهریور 1398 نعمت الله شهبازی
جهان نوین تابستان 1398 داوود قادرزاده
جهان کتاب 1681-9705 آبان 1398 طلیعه خادمیان
جهانگردان آذر 1395 سجاد محمدی
جهانگردی نیاوران پاییز و زمستان 1389 مریم طهرانچیان
جهانی رسانه - نسخه فارسی 2008-0468 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
جوشکاری پاییز 1398 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
جیبی زمستان 1390 مهندس علی نکویی
|
 • ماهنامه علم, تکنولوژی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: نسرین ابراهیمی ساعتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 177 (آذر 1398)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
  مدیر مسئول: مهندس عبدالوهاب ادب آوازه
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال