فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۰۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله روان شناسی فرهنگی 2588-7211 بهار و تابستان 1398 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
فصلنامه روان شناسی مدرسه زمستان 1399 دانشگاه محقق اردبیلی
فصلنامه روان شناسی و دین 2008-1782 پاییز 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه روان شناسی کاربردی 2008-4331 زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 1735-4315 تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی ایران
فصلنامه روانشناسی 1680-8436 زمستان 1399 دکتر جواد اژه ای
نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت 2345-2188 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شاهد
نشریه روانشناسی پیری 2423-7647 پاییز 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی 2822-2476 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 1735-305x پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه روانشناسی تربیتی 2538-3183 تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه روانشناسی خانواده 2423-4060 بهار و تابستان 1399 انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
فصلنامه روانشناسی سلامت 2322-1283 زمستان 1399 دانشگاه پیام نور
فصلنامه روانشناسی شناختی 2345-5780 بهار 1398 دانشگاه خوارزمی
نشریه روانشناسی معاصر 2008-1243 بهار و تابستان 1398 انجمن روانشناسی ایران
مجله روانشناسی نظامی زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1399 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی 1025-2835 زمستان 1390 دانشگاه تهران
مجله روانشناسی ورزش 2676-3729 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه روایت شناسی بهار و تابستان 1400 انجمن نقد ادبی ایران
|
 • pISSN: 2008-1782
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدناصر سقای بی ریا
  سردبیر: دکتر محمدرضا احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال