فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ص)

ردیف ۶۱ تا ۶۸ از ۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه صنعت و توسعه شهریور 1397 دکتر اسحاق جهانگیری
ماهنامه صنعت و تولید قطعات، مواد، ماشین آلات مهر و آبان 1396 بابک شیرخانی
نشریه صنعت و دانشگاه پاییز و زمستان 1398 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
ماهنامه صنعت و کارآفرینی دی الی اسفند 1399 احمد اثنی عشری
فصلنامه صنعت کاشی و سرامیک (ضمیمه لوله و اتصالات) تابستان 1389 مهدی شوکت لو
ماهنامه صنعت کفش 1735-1359 اسفند 1399 جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران
فصلنامه صنوبر پاییز و زمستان 1399 مانیا شفاهی
مجله صوت و ارتعاش 2383-1839 بهار و تابستان 1398 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
|
 • pISSN: 1735-1359
  ماهنامه فنی, مهندسی
  صاحب امتیاز: جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران
  مدیر مسئول: علی لشکری
  سردبیر: افسانه خلیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 269 (اسفند 1399)
 • pISSN: 2383-1839 eISSN: 2345-623X
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمید مهدی قلی
  سردبیر: دکتر فیروز بختیاری نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال