فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۰۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم مراقبتی نظامی 4072-2383 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
علوم و تحقیقات بذر ایران 2383-225X پاییز 1398 دانشگاه گیلان
علوم و تکنولوژی پلیمر 1016-3255 آذر و دی 1398 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علوم و تکنولوژی نساجی بهار و تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787 دی 1398 دانشگاه تربیت مدرس
علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 2645-6508 بهار و تابستان 1398 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
علوم و فناوری پسته 2538-3094 بهار و تابستان 1398 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
علوم و فناوری جوشکاری ایران 2476-583X پاییز و زمستان 1398 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
علوم و فناوری دریا 1735-5346 پاییز 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
علوم و فناوری رنگ 1735-8779 پاییز 1398 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
علوم و فناوری فضایی 2008-4560 تابستان 1398 انجمن هوافضای ایران
علوم و فناوری نساجی 2151-7162 زمستان 1397 موسسه نساجی امروز
علوم و فناوری های پدافند نوین 2228-5865 پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علوم و فناوری کامپوزیت 2383-3823 پاییز 1398 دانشگاه علم و صنعت ایران
علوم و فنون ایمنی ایران 2423-4338 بهار 1395 انجمن علوم و فنون ایمنی ایران
علوم و فنون باغبانی ایران 1680-7154 تابستان 1398 انجمن علوم باغبانی ایران
علوم و فنون بسته بندی 2228-6675 پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علوم و فنون دریایی 2008-8965 زمستان 1398 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
|
 • pISSN: 2383-225X eISSN: 2476-3780
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدرضا احتشامی
  سردبیر: دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-5346
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سهیلی فر
  سردبیر: دکتر محمدرضا خدمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 91 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال