فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۹۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 2645-6508 پاییز و زمستان 1397 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
علوم و فناوری پسته 2538-3094 بهار و تابستان 1395 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
علوم و فناوری جوشکاری ایران 2476-583X پاییز و زمستان 1397 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
علوم و فناوری دریا 1735-5346 بهار 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
علوم و فناوری رنگ 1735-8779 تابستان 1398 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
علوم و فناوری فضایی 2008-4560 بهار 1398 انجمن هوافضای ایران
علوم و فناوری نساجی 2151-7162 تابستان 1397 موسسه نساجی امروز
علوم و فناوری های پدافند نوین 2228-5865 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علوم و فناوری کامپوزیت 2383-3823 تابستان 1398 دانشگاه علم و صنعت ایران
علوم و فنون باغبانی ایران 1680-7154 تابستان 1397 انجمن علوم باغبانی ایران
علوم و فنون بسته بندی 2228-6675 زمستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علوم و فنون دریایی 2008-8965 بهار 1398 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
علوم و فنون زنبور عسل ایران پاییز و زمستان 1397 انجمن علمی زنبور عسل ایران
علوم و فنون شیلات 2322-5513 پاییز 1397 دانشگاه تربیت مدرس
علوم و فنون مدیریت اطلاعات 2476-6658 زمستان 1397 دانشگاه قم
علوم و فنون مرزی 2538-4090 بهار 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
علوم و فنون منابع طبیعی بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
علوم و فنون نظامی 2008-191X بهار 1398 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
علوم و فنون نقشه برداری 2322-102x بهار 1398 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
|
 • pISSN: 1735-5346
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سهیلی فر
  سردبیر: دکتر محمدرضا خدمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 89 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-5513
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری
  سردبیر: دکتر مسعود رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (پاییز 1397)
 • pISSN: 2538-4090 eISSN: 2538-4104
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انتظامی امین
  مدیر مسئول: ابراهیم قائدرحمتی
  سردبیر: دکتر محمد اخباری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-191X eISSN: 2676-4520
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وند زمانی
  سردبیر: دکتر فرهاد جاویدراد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال