فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۰۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه علوم محیطی 1735-1324 پاییز 1400 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه علوم مدیریت ایران 1680-7073 بهار 1400 انجمن علوم مدیریت ایران
مجله علوم مراقبتی نظامی 4072-2383 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 2383-225X زمستان 1399 دانشگاه گیلان
دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 1016-3255 خرداد و تیر 1400 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 خرداد 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787 آذر 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 2645-6508 بهار و تابستان 1399 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
مجله علوم و فناوری پسته 2538-3094 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران 2476-583X بهار و تابستان 1400 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران
فصلنامه علوم و فناوری دریا 1735-5346 تابستان 1400 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
نشریه علوم و فناوری رنگ 1735-8779 تابستان 1400 پژوهشگاه رنگ
فصلنامه علوم و فناوری فضایی 2008-4560 تابستان 1400 انجمن هوافضای ایران
فصلنامه علوم و فناوری نساجی 2151-7162 بهار 1399 موسسه نساجی امروز
مجله علوم و فناوری های پدافند نوین 2228-5865 بهار 1400 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 2383-3823 بهار 1400 دانشگاه علم و صنعت ایران
نشریه علوم و فنون ایمنی ایران 2423-4338 بهار 1395 انجمن علوم و فنون ایمنی ایران
مجله علوم و فنون باغبانی ایران 1680-7154 بهار 1400 انجمن علوم باغبانی ایران
فصلنامه علوم و فنون بسته بندی 2228-6675 بهار 1400 دانشگاه جامع امام حسین
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال