فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۴۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مدیریت اطلاعات 1735-8418 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مدیریت اطلاعات سلامت 1735-7853 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیریت اطلاعات و دانش شناسی 2383-1049 پاییز 1397 دانشگاه پیام نور
مدیریت انرژی دی 1393 موسسه دانش و نوآوری کیا
مدیریت بازار کار ایران آذر 1398 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت بازاریابی 1735-949X بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیریت بازاریابی و تبلیغات اردیبهشت و خرداد 1395 خشایار فلاحی
مدیریت بازرگانی 2008-5907 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مدیریت بحران 2345-3915 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری زمستان 1396 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیریت بر آموزش سازمان ها 2322-1429 بهار و تابستان 1398 انجمن مدیریت آموزشی ایران
مدیریت برند 2345-3222 تابستان 97 دانشگاه الزهرا
مدیریت بهداشت و درمان 2476-3012 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیریت بیابان بهار و تابستان 1398 انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
مدیریت پرستاری 4785-2645 بهار 1398 سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
مدیریت پروژه زمستان 1390 مهندس رضا ضیایی
مدیریت پسماند سبززیور زمستان 1397 شرکت سبززیور
مدیریت پسماندها بهار 1398 وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
مدیریت پیشرفت زمستان 1395 موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی
مدیریت توسعه فناوری 2008-5060 تابستان 1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه دانش و نوآوری کیا
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس علی اکبر سعیدی کیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (دی 1393)
 • pISSN: 1735-949X eISSN: 2008-255X
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی عبدالوند
  سردبیر: دکتر کامبیز حیدرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-5907 eISSN: 2423-5091
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
  سردبیر: دکتر محسن نظری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2345-3222 eISSN: 2538-1482
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر زهرا رزمی
  سردبیر: دکتر محمدعلی بابایی زکیلکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (تابستان 97)
 • pISSN: 2476-3012 eISSN: 2476-3020
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر سیدجمال الدین طبیبی
  سردبیر: دکتر امیراشکان نصیری پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اختصاصی
  سردبیر: دکتر سیدجمال الدین خواجه الدین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 4785-2645 eISSN: 4793-2645
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسن ناوی پور
  سردبیر: دکتر زهره ونکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
  مدیر مسئول: مهدی جمالی نژاد
  سردبیر: مسعود احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال