فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۴۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مدیریت دارایی و تامین مالی 2383-1170 زمستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله مدیریت دانش اسلامی 2476-7255 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی 2345-5713 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
فصلنامه مدیریت دولتی 2008-5877 زمستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی 2645-4262 بهار 1400 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه مدیریت زنجیره تامین 2008-9198 بهار 1400 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی 2322-522X تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
مجله مدیریت سرمایه اجتماعی 2423-6071 تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت سلامت 2008-1200 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشریه مدیریت شهری 1607-2227 زمستان 1399 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نشریه مدیریت صنعتی 2008-5885 زمستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت صنعتی 2008-9007 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فصلنامه مدیریت عملیات خدمات 3540-2676 بهار 1398 موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
فصلنامه مدیریت فراگیر 2476-5996 بهار 1399 دکتر فرشته داوری
نشریه مدیریت فردا 2228-6047 بهار 1400 مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی 2423-6942 پاییز 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات 2008-5893 Summer 2021 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار x378-2588 1400 دکتر هلن مربی هروی
مجله مدیریت مخاطرات محیطی 2423-415X تابستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت مدرسه 2538-4724 بهار 1400 دانشگاه کردستان
|
 • pISSN: 2008-1200 eISSN: 2008-1219
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ملکی
  سردبیر: دکتر فرحناز صدوقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (تابستان 1400)
 • pISSN: 1607-2227
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
  مدیر مسئول: مهندس هوشنگ خندان دل
  سردبیر: دکتر محمدرضا بمانیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2228-6047 eISSN: 2228-6047
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا علی احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 66 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال