فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف م)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۰۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
معماری و شهرسازی بهار و تابستان 1391 رضایی راد
معماری و فرهنگ 1682-7953 بهار 1397 دفتر پژوهش های فرهنگی
معیشت بهمن 1397 دکتر بهروز خدارحمی
مقام موسیقایی 1390 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
منابع آب و توسعه 2345-5012 بهار 1395 مهندس سعیده احمدی
منابع انسانی اسفند 1391 موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی
مناطق ویژه اقتصادی خرداد و تیر 1397 سازمان عمران کرمان
منبر خرداد و تیر 1391 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مه شکن 2538-4570 بهمن و اسفند 1396 ابراهیم یزدانی
مه یار خرداد 1394 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مهاب قدس بهار و تابستان 1398 شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
مهارت آبان 1388 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اداره روابط عمومی و امور بین الملل
مهر طلبان بهار 1396 سیدحسین سعیدنامه
مهر نو مرداد 1390 سازمان بهزیستی کشور
مهرآب دی 1393 مهندس خسرو رفیعی
مهرگان اسفراین پاییز و زمستان 1383 احمد شاهد
مهرنامه تیر 1396 فروزنده ادیبی
مهندس مشاور 2008-0549 تابستان 1398 جامعه مهندسان مشاور ایران
مهندسی PET 2228-5598 اردیبهشت 1393 موسسه فرهنگی بین المللی نگارش آیدا
مهندسی ارتباطات فروردین 1397 شرکت پیشگامان رسانه کویر
|
 • pISSN: 1682-7953
  فصلنامه معماری و شهرسازی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول: حسین شهرابی
  سردبیر: دکتر فرهاد احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (بهار 1397)
 • ماهنامه مالی و اقتصادی خانواده
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر بهروز خدارحمی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (بهمن 1397)
 • ماهنامه تخصصی موسیقی
  صاحب امتیاز: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
  مدیر مسئول: محسن مومنی شریف
  سردبیر: دکتر رضا مهدوی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 4 (1390)
 • دوماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی
  مدیر مسئول: سیدمسعود همایونفر
  سردبیر: دکتر بهروز دری نوگورانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (اسفند 1391)
 • دوماهنامه
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: احمد زادهوش
  سردبیر: محمدحسین فکور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (خرداد و تیر 1391)
 • pISSN: 2538-4570
  دوماهنامه خودرو, لوازم و قطعات یدکی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ابراهیم یزدانی
  سردبیر: آرش یزدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (بهمن و اسفند 1396)
 • ماهنامه علمی, فنی, تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اداره روابط عمومی و امور بین الملل
  سردبیر: حامد طبیبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (آبان 1388)
 • ماهنامه خبری, مهندسی, آموزشی و پژوهشی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس خسرو رفیعی
  سردبیر: دکتر وحید علوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (دی 1393)
 • ماهنامه خبری, تحلیلی, در زمینه علوم انسانی, علوم اجتماعی
  صاحب امتیاز: فروزنده ادیبی
  مدیر مسئول: مهدی شمشیریان
  سردبیر: محمد قوچانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (تیر 1396)
 • pISSN: 2008-0549
  فصلنامه فنی, مهندسی,آموزشی ,پژوهشی
  صاحب امتیاز: جامعه مهندسان مشاور ایران
  مدیر مسئول: مهندس بهمن حشمتی
  سردبیر: اسماعیل آزادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2228-5598
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی بین المللی نگارش آیدا
  مدیر مسئول: سیدمصطفی ایران منش
  سردبیر: امیر علیزاده منیر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (اردیبهشت 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال