فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ن)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 1735-1545 بهار 1398 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
نظام ها و خدمات اطلاعاتی 2251-7626 تابستان و پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجاء
نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجاء
نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 بهار و تابستان 1398 انجمن مطالعات برنامه درسی
نفت پارس خرداد 1389 شرکت نفت پارس
نفت و انرژی آذر 1398 مهندس خشایار شکیبی
نفت و پالایش 2322-4886 آذر 1398 موسسه ساری رسانا پارس
نفت و روغن 5656-1735 فروردین و اردیبهشت 1396 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
نفت، گاز و انرژی 2251-6182 خرداد 1397 مهندس محمد چاقری
نفس 2322-4517 بهار 1398 پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
نقاشان امروز زمستان 1396 حمید توکلی
نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
نقد ادبی 2008-0360 پاییز 1398 دانشگاه تربیت مدرس
نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
نقد سینما 8042-1023 مرداد 1387 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نقد و بررسی کتاب تهران تابستان 1398 هرمز همایون پور
|
 • ماهنامه تخصصی, علمی, آموزشی
  صاحب امتیاز: شرکت نفت پارس
  مدیر مسئول: محمدحسین نورشاهی
  سردبیر: آصف نیا آریانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 82 (خرداد 1389)
 • pISSN: 2322-4886
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه ساری رسانا پارس
  مدیر مسئول: سارا ذبیحی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (آذر 1398)
 • pISSN: 2251-6182
  ماهنامه نفت و گاز و پتروشیمی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس محمد چاقری
  سردبیر: مهندس رقیه سلیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (خرداد 1397)
 • pISSN: 2322-4517
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمد ورهرام
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال