به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ن)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه نظام مهندسی معدن 2228-6756 زمستان 1401 سازمان نظام مهندسی معدن
فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 1735-1545 بهار 1402 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی 2251-7626 زمستان 1395 و بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 بهار 1402 دانشگاه تهران
نشریه نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجا
نشریه نظریه های نوین حسابداری 2322-2638 تابستان 1394 موسسه آموزش عالی رجا
فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 تابستان 1402 دانشگاه تبریز
نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 پاییز و زمستان 1401 انجمن مطالعات برنامه درسی
ماهنامه نفت پارس خرداد 1389 شرکت نفت پارس
ماهنامه نفت و انرژی شهریور 1402 مهندس خشایار شکیبی
ماهنامه نفت و پالایش 2322-4886 امرداد 1402 سارا ذبیحی
ماهنامه نفت و روغن 5656-1735 فروردین و اردیبهشت 1396 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
ماهنامه نفت، گاز و انرژی 2251-6182 شهریور 1402 مهندس محمد چاقری
فصلنامه نفس 2322-4517 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه نقاشان امروز زمستان 1396 حمید توکلی
نشریه نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه یزد
فصلنامه نقد ادبی 2008-0360 زمستان 1401 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 زمستان 1401 دانشگاه تهران
نشریه نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 بهار و تابستان 1402 دانشگاه شهید بهشتی
ماهنامه نقد سینما 8042-1023 امرداد 1387 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
|
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (زمستان 1401)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال