به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف M)

ردیف ۶۱ تا ۷۹ از ۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Mining and Environement 2251-8592 Spring 2024 دانشگاه صنعتی شاهرود
Journal of Modeling and Simulation 2588-2953 Winter-Spring 2023 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Journal of Modeling and Simulation in Electrical and Electronics Engineering 2821-0786 Summer 2022 دانشگاه سمنان
Modern Care Journal 2423-7876 Jul 2024 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Modern Medical Laboratory Journal 2371-770X Winter-Spring 2023 دکتر مسعود وثوق
Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2717-0314 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Modern Psychology Summer 2024 موسسه آموزش عالی رحمان
Journal of Modern Rehabilitation 2008-2576 Winter 2024 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Modern Research in English Language Studies 2676-5357 Spring 2024 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of Molecular and Biochemical Diagnosis 2383-0522 Winter 2016 دانشگاه تربیت مدرس
International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 2008-9171 Summer and Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Molecular Biology Research Communications 2322-181X Jun 2024 دانشگاه شیراز
Journal of Money & Economy 1735-1057 Winter 2023 پژوهشکده پولی و بانکی
Journal of Motor Control and Learning 5518-2950 Autumn 2023 دکتر مهدی شهبازی
Multidisciplinary Cancer Investigation 2476-4922 Jul 2023 جهاد دانشگاهی
Multidisciplinary Cardiovascular Annals 2538-5550 Jul 2023 انجمن جراحان قلب ایران
Journal of Multidisciplinary Care 2783-3852 Sep 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
International Journal of Musculoskeletal Pain prevention 2476-5279 Winter 2024 دانشگاه تربیت مدرس
Mycologia Iranica 2382-9664 Summer and Autumn 2023 انجمن قارچ شناسی ایران
|
 • pISSN: 2382-9664 eISSN: 2382-9656
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن قارچ شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رسول زارع
  سردبیر: دکتر بهرام شریف نبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Summer and Autumn 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال