به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۳۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Mathematical Analysis and its Contemporary Applications Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
Journal of Mathematical Extension 1735-8299 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارس
Journal of Medicinal Herbs 2008-8884 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
Journal of Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Spring 2024 انجمن گیاهان دارویی ایران
Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2717-0314 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 2008-9171 Summer and Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Journal of Nano Dimension 2008-8868 Winter 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Journal of Nanoanalysis 2383-0344 Sep 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
Journal of Nature and Spatial Sciences 2783-1604 Summer and Fall 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Journal of Nuts 2383-319X Winter 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Journal of Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Summer and Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Journal of Ornamental Plants 2251-6433 Winter 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Journal Of Pharmaceutical and Health 2228-6780 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
Journal of Physical Activity and Hormones 2538-1881 Spring 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Journal of Physical and Theoretical Chemistry 1735-2126 Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Journal of Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
|
 • eISSN: 2383-0344
  فصلنامه علوم پایه ،نانو فناوری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر فرشاد هاشمیان
  سردبیر: دکتر علی نیازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Sep 2022)
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین افشاری
  سردبیر: دکتر کوروش وحدتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 1 (Winter 2024)
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Autumn 2023)
 • pISSN: 2228-6055
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
  سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 2251-6433 eISSN: 2251-6441
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر داوود هاشم آبادی
  سردبیر: دکتر روح انگیز نادری
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (Winter 2024)
 • pISSN: 2228-6780 eISSN: ?2232-4738
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
  مدیر مسئول: دکتر سید مهدی رضایت
  سردبیر: سپیده اربابی بیدگلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Summer 2018)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال