به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۳۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Ornamental Plants 2251-6433 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Journal of Pharmaceutical & Health Sciences 2228-6780 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
Journal of Physical Activity and Hormones 2538-1881 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Journal of Physical and Theoretical Chemistry 1735-2126 Winter 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry 2008-9228 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Journal of Plant Ecophysiology 2008-7861 2012 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
Iranian Journal of Plant Physiology 2155-8221 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
International Journal of Political Science 2228-6217 Summer 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Radar and Optical Remote Sensing 2645-484X Winter 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Journal of Rangeland Science 2008-9996 Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Report of Health Care 2423-4141 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences 2588-4166 Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Research on Crop Ecophysiology 2345- 4105 Winter 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Signal Processing and Renewable Energy 2588-7327 Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2783-4441 Dec 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
International Journal of Smart Electrical Engineering 2251-9246 Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Iranian International Journal Of Social Sciences 2228-7221 Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Sociological Studies of Youth Journal 2645-5498 Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
|
 • pISSN: 2251-6433 eISSN: 2251-6441
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر داوود هاشم آبادی
  سردبیر: دکتر روح انگیز نادری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2008-7861
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: محمدحسن شیرزادی
  سردبیر: دکتر حسین حیدری شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (2012)
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 4 (Autumn 2022)
 • pISSN: 2423-4141
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی حسینی
  سردبیر: دکتر سید ابراهیم حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2588-7327 eISSN: 2588-7335
  فصلنامه فنی و مهندسی - کامپیوتر به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر جواد علمایی
  سردبیر: دکتر صدیقه غفرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Autumn 2022)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال