فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۲۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Solid Mechanics 2008-3505 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Space Ontology International Journal 2345-6450 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of the Structural Engineering and Geotechnics 2476-5465 Winter and Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of System Management 2322-2301 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Journal of Theoretical and Applied Physics 2251-7227 December 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Journal Of Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Winter 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
Trends in Phytochemical Research 2588-3631 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
Journal of Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه آمایش محیط 2008-613X تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
نشریه آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 2008-4420 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین 2345-217 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
فصلنامه إضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی 2251-6573 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
نشریه اقتصاد مالی 2538-3833 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 2008-0824 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه انسان و محیط زیست 1562-5532 بهار 1400 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
نشریه اکو بیولوژی تالاب 2322-214x تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
|
 • pISSN: 2008-3505 eISSN: 2008-7683
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدمهدی نجفی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شرعیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2345-6450 eISSN: 2423-7299
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
  مدیر مسئول: دکتر جمال الدین سهیلی
  سردبیر: دکتر منوچهر طبیبیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Summer 2021)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سید جواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سید محمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Summer 2021)
 • pISSN: 2251-7227 eISSN: 2251-7235
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمود قرآن نویس
  سردبیر: دکتر داوود درانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (December 2011)
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفاعی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2538-3833 eISSN: 2538-3841
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر نعمت فلیحی
  سردبیر: دکتر جمشید پژویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال