فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۰۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آینده پژوهی مدیریت 1605-2749 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 2008-4420 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین 2345-217 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
اضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی 2251-6573 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
اقتصاد مالی 2538-3833 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 2008-0824 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
انسان و محیط زیست 1562-5532 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
اکو بیولوژی تالاب 2322-214x تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی 2322-3235 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 1735-9341 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
باستان شناسی ایران 2251-9548 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
بهداشت مواد غذایی 2228-7647 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Fall 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بیومکانیک ورزشی 2476-4906 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
|
 • pISSN: 1605-2749
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله جاسبی
  سردبیر: دکتر ناصر میرسپاسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی‌ام شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2538-3833 eISSN: 2538-3841
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر نعمت فلیحی
  سردبیر: دکتر جمشید پژویان
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 45 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1562-5532
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
  سردبیر: دکتر منصور غیاث الدین
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-214x
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  مدیر مسئول: دکتر مژگان خدادادی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2251-6735 eISSN: 2423-7051
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر علی شمس الدینی
  سردبیر: دکتر علی شکور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2228-5962
  فصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر احمد اصغری
  سردبیر: دکتر پژمان مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال