فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۰۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه اطلاع 1025-0980 خرداد 1399 مهندس غلامرضا لایقی
ماهنامه اطلاع یابی و اطلاع رسانی آذر 1388 مهرداد جان نثار حسینی
ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت 1735-9333 اردیبهشت 1397 شرکت ایران چاپ
مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی پاییز و زمستان 1398 موسسه اطلاعات
ماهنامه اطلاعات مرغداری تیر 1389 مهندس علی حسینی
فصلنامه اعتیاد پاییز 1388
ماهنامه اعلام و اطفاء حریق 1726-9431 تیر 1399 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
ماهنامه افق بیمه آبان و آذر 1397 پژوهشکده بیمه
ماهنامه اقتصاد آسیا 2538-1776 اردیبهشت 1399 مهندس حمیدرضا شوشتریان
دو ماهنامه اقتصاد انرژی 1133-1563 آذر و دی 1397 انجمن اقتصاد انرژی ایران
ماهنامه اقتصاد ایران 1562-3890 تیر 1395 دکتر حیدر پوریان
مجله اقتصاد زنان مهر و آبان 1396 اشرف گرامی زادگان
ماهنامه اقتصاد سبز مرداد 1399 مهندس محمدرضا جمشیدی
فصلنامه اقتصاد سیاسی 1387 دفتر پژوهش های فرهنگی
فصلنامه اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه زمستان 1386 و بهار 1387 موسسه غیرانتفاعی مطالعات دین و اقتصاد
فصلنامه اقتصاد شهر بهار 1398 شهرداری تهران
فصلنامه اقتصاد مسکن تابستان 1396
ماهنامه اقتصاد و بیمه فروردین و اردیبهشت 1399 آناهیتا خلج امیرحسینی
ماهنامه اقتصاد و توسعه اسفند 1386 موسسه اندیشه محققان آزاد
فصلنامه اقتصاد و جامعه زمستان 1396 موسسه غیرانتفاعی مطالعات دین و اقتصاد
|
  • فصلنامه علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
    صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
    مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود عبدالله زاده
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (1387)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال