فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پیوست 2423-6667 تیر 1398 موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
پیک برق شنبه 23 تیرماه 1380 روابط عمومی سازمان توانیر
پیک سلامتی بهار 1388 فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
پیک شورا بهمن و اسفند 1397 انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
تجارت دی ماه 1380 بانک تجارت
تخته سفید اسفند 1392 مسعود حسین
تراز نیمه دوم دی 1392 موسسه فرهنگی، رسانه ای تراز رسانه فرزانگان
تندیس آذر 1397 محمدحسن حامدی
تکتا دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
تیزهوش آذر و دی 1396 دکتر مهدی شاگردی
تیلار میرجلال سیدمحمدی
جام یزد جامعه اسلامی مهندسین یزد
جامع سه شنبه 3 خرداد 1384 دانشگاه جامع علمی، کاربردی
جدید خرداد 1395 محمدرضا زائری
جستجو اول آبان 1390 محسن سیدعباسی
چراغ روشن اسفند 1397 علی شاملو محمودی
چشم انداز ایران تیر و مرداد 1398 لطف الله میثمی
چهار گوش شهریور 1395 علی شوقی بنام
حدیث زندگی بهمن و اسفند 1387 محمد ی نیک
حرم بهمن81 آستان قدس رضوی
|
 • pISSN: 2423-6667
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
  مدیر مسئول: محمدباقر اثنی عشری
  سردبیر: آرش برهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (تیر 1398)
 • فصلنامه علمی
  صاحب امتیاز: فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر کرم الله علیمرادی
  سردبیر: دکتر سیده طلیعه آل نبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (بهار 1388)
 • ماهنامه آموزشی, فنی, تخصصی
  صاحب امتیاز: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله انصاری
  سردبیر: شراره کامرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 356 (بهمن و اسفند 1397)
 • دوهفته نامه اقتصادی, بانکداری
  صاحب امتیاز: بانک تجارت
  مدیر مسئول: خسرو تیموری
  سردبیر: حمیدرضا شریفیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (دی ماه 1380)
 • دوهفته نامه فرهنگی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مسعود حسین
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (اسفند 1392)
 • دوهفته نامه تحلیلی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، رسانه ای تراز رسانه فرزانگان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر هاشم داداش پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (نیمه دوم دی 1392)
 • هفته نامه کشاورزی و صنایع غذایی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: مهندس داوود رویتوند غیاثوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (دی 1389)
 • هفته نامه اجتماعی, فرهنگی, سیاسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: میرجلال سیدمحمدی
 • دوهفته نامه
  صاحب امتیاز: جامعه اسلامی مهندسین یزد
  مدیر مسئول: محمدحسین صداقت
 • دوهفته نامه فرهنگی, اجتماعی, جدول و سرگرمی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محسن سیدعباسی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 375 (اول آبان 1390)
 • هفته نامه فرهنگی,مسائل اجتماعی (اجتماعی)
  صاحب امتیاز: آستان قدس رضوی
  مدیر مسئول: سیداحمد موذن علوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (بهمن81)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال