فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۱۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Journal Of Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
Trends in Phytochemical Research 2588-3631 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
Journal of Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه آمایش محیط 2008-613X زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
نشریه آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 2008-4420 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین 2345-217 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
فصلنامه إضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی 2251-6573 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
نشریه اقتصاد مالی 2538-3833 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 2008-0824 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه انسان و محیط زیست 1562-5532 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه اکو بیولوژی تالاب 2322-214x زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نشریه باستان شناسی ایران 2251-9548 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مجله بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Fall 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
|
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفاعی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2538-3833 eISSN: 2538-3841
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر نعمت فلیحی
  سردبیر: دکتر جمشید پژویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال