فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۰۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
System Management 2322-2301 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Teaching English Language 2538-5488 Winter and Spring 2019 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
Teaching Language Skills 2008-8191 Summer 2018 دانشگاه شیراز
Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Summer 2018 انجمن ایرانی مطالعات جهان
آرشیو ملی زمستان 1396 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 بهار و تابستان 1397 دانشگاه کردستان
آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الصیف و الخریف 2018 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
آفاق علوم انسانی 2538-4278 مرداد 1398 دکتر سیدامیر موسوی
آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 بهار 1398 دانشگاه گلستان
آمایش سرزمین 2008-7047 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
آمایش محیط 2008-613X بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
آموزش پژوهی 2588-4182 تابستان 1398 دانشگاه فرهنگیان
آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 تابستان 1398 معاونت تربیت و آموزش ناجا
آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 جهاد دانشگاهی
آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 اسفند 1397
آموزش عالی تابستان 1398 انجمن آموزش عالی ایران
|
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سیدجواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سیدمحمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (پیاپی 502، Spring 2019)
 • pISSN: 2538-5488 eISSN: 2538-547
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا غفارثمر
  سردبیر: دکتر رضا خانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (Winter and Spring 2019)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدسعیدرضا عاملی
  سردبیر: دکتر سیدمحمدعلی موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 3 (Summer 2018)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامرضا عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (زمستان 1396)
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سیدیحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (بهار 1397)
 • pISSN: 1735-0379
  فصلنامه فرهنگی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: علی الله اکبری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (تابستان و پاییز 1396)
 • pISSN: 2538-5739 eISSN: 2538-4821
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گلستان
  مدیر مسئول: دکتر خدارحم بزی
  سردبیر: دکتر جعفر میرکتولی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1398)
 • pISSN: 2588-4182 eISSN: 2645-3673
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان
  مدیر مسئول: دکتر عباس اناری نژاد
  سردبیر: دکتر بابک شمشیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال