فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۲۹۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Modern Research in English Language Studies 2676-5357 Spring 2020 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of Money & Economy 1735-1057 Fall 2019 پژوهشکده پولی و بانکی
International Journal of Motor Control and Learning 2676-3451 2019 دکتر مهدی شهبازی
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Journal of new advances in English Language Teaching and Applied Linguistics 2927-2676 Summer and Autumn 2020 دکتر سید فواد ابراهیمی
Journal of New Approaches in Sport Sciences 2588-6614 Summer and Autumn 2020 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of New Studies in Sport Management 2717-4069 Spring 2021 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Journal of Peace Studies of Religions 2717-4247 Spring-Summer 2020 حجت الاسلام دکتر طاهر امینی گلستانی
Persian Literary Studies Journal 2322-2557 Summer Autumn 2018 دانشگاه شیراز
Journal of Petroleum Business Review 2645-4726 Autumn 2018 دانشگاه صنعت نفت
International Journal of Political Science 2228-6217 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
International Journal of Psychology 2008-1251 Summer Autumn 2020 انجمن روانشناسی ایران
International Journal of Multidisciplinary and Interreligious Pure Life 2676-7619 زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
Religious Inquiries 2322-4894 Summer-Autumn 2020 دانشگاه ادیان و مذاهب
Journal of Research and Rural Planning 2322-2514 Winter 2021 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Research en Langue Francaise 2676-6469 Winter Spring 2020 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Research in Applied Linguistics 2345-3303 Winter-Spring 2020 دانشگاه شهید چمران اهواز
International Journal of Research in English Education 2538-4015 Dec 2020 دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Winter and Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
The Iranian Review for Law of the Sea and Maritime Policy 2717-4255 Winter-Spring 2020 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
|
 • pISSN: 1735-1057 eISSN: 2588-7114
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده پولی و بانکی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی شرزه ای
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 4 (Fall 2019)
 • pISSN: 2717-4247
  دوفصلنامه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی، فرانسوی، آلمانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حجت الاسلام دکتر طاهر امینی گلستانی
  سردبیر: دکتر محمد فیاض
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Spring-Summer 2020)
 • eISSN: 2676-7619
  فصلنامه مطالعات تطبیقی ادیان ابراهیمی در حوزه دین و زندگی به زبان فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، ترکی، آذری
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: دکتر محسن قنبری آلانق
  سردبیر: محسن ملک افضلی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محسن جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (Summer-Autumn 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال