فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

ردیف ۶۱ تا ۶۸ از ۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات تاریخی 241X-1735 بهار 1399 موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
فصلنامه مطالعات تاریخی - نظامی زمستان 1388 و بهار 1389 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه مطالعات تاریخی جنگ 2588-7033 تابستان 1400 انجمن ایرانی تاریخ
نشریه مطالعات تاریخی جهان اسلام 2383-2134 تابستان 1400 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی تابستان 1386 دانشگاه فردوسی مشهد
نامه ایران باستان 1735-3912 1393 مرکز نشر دانشگاهی
مجله کتیبه میراث شیعه پاییز و زمستان 1400 محمد باقری
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال