فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۰۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه سازمان های بین المللی 2345-6701 بهار 1399 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
نشریه سپهر سیاست 2538-5674 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
فصلنامه سیاست 1735-9678 بهار 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه سیاست جهانی 2383-0123 زمستان 1399 دانشگاه گیلان
فصلنامه سیاست خارجی 2382-9680 پاییز 1399 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
فصلنامه سیاست داخلی 2446/124 تابستان 1386 وزارت کشور
فصلنامه سیاست دفاعی 1025-5087 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه سیاست و روابط بین الملل 2538-564X بهار و تابستان 1399 دانشگاه مازندران
مجله سیاست کاربردی بهار و تابستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه سیاستگذاری عمومی 2538-5577 زمستان 1398 دانشگاه تهران
سیاستنامه مفید 2423-4656 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه مفید قم
نشریه صلح پژوهی اسلامی پاییز 1399 جمعیت ندای صلح
فصلنامه علوم سیاسی 1735-0557 پاییز 1399 دانشگاه باقرالعلوم
مجله علوم سیاسی 2345-5195 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه فقه و سیاست بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم))
فصلنامه مجلس و راهبرد 2322-1860 بهار 1400 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مجله مطالعات آسیای جنوب غربی 2676-5330 بهار 1399 دکتر محمدتقی آذرشب
فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 2322-3766 پاییز 1399 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
فصلنامه مطالعات آینده پژوهی بهار 1393 سازمان بسیج اساتید استان مازندران
نشریه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین 2476-714X بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه (نمایندگی تهران و البرز)
|
 • pISSN: 1025-5087 eISSN: 2654-4971
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا شعبانی اصل
  سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 113 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2345-5195
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  مدیر مسئول: دکتر میرابراهیم صدیق
  سردبیر: دکتر محمد ساوجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (پاییز 1399)
 • دوفصلنامه به زبان فارسی, عربی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم))
  مدیر مسئول: دکتر نجف لکزایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار و تابستان 1399)
 • pISSN: 2322-1860
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا زاکانی
  سردبیر: دکتر حسن سبحانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال