فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۸۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مجلس و راهبرد 2322-1860 بهار 1399 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مجله مطالعات آسیای جنوب غربی 2676-5330 زمستان 1398 دکتر محمدتقی آذرشب
فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 2322-3766 پاییز 1398 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
فصلنامه مطالعات آینده پژوهی بهار 1393 سازمان بسیج اساتید استان مازندران
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی 2008-5834 پاییز 1398 دانشگاه معارف اسلامی
نشریه مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پاییز و زمستان 1396 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی 2008-0867 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام بهار 1399 موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
دو فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی 2322-5645 بهار و تابستان 1396 سازمان بسیج اساتید
فصلنامه مطالعات بین المللی 1735-2045 زمستان 1398 دکتر مهدی ذاکریان
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی 4621-2423 زمستان 1398 دانشگاه عالی دفاع ملی
نشریه مطالعات تحول در علوم انسانی بهار و تابستان 1396 سازمان بسیج اساتید
فصلنامه مطالعات خاورمیانه 1560-1986 زمستان 1398 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
فصلنامه مطالعات خلیج فارس 2383-0220 پاییز 1398 بنیاد ایرانشناسی
نشریه مطالعات دفاع مقدس 2588-3674 زمستان 1397 دانشگاه عالی دفاع ملی
فصلنامه مطالعات راهبردی 1735-0727 زمستان 1398 پژوهشکده مطالعات راهبردی
فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج 1735-501X تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام پاییز 1398 موسسه مطالعات اندیشه سازان نور
فصلنامه مطالعات روابط بین الملل 2423-4974 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دو فصلنامه مطالعات سیاسی اجتماعی جهان 2251-7073 پاییز و زمستان 1392 دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان
|
 • pISSN: 2322-1860
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر کاظم جلالی
  سردبیر: دکتر حسن سبحانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 101 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال