فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۶۱ تا ۷۹ از ۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی 4621-2423 بهار 1398 دانشگاه عالی دفاع ملی
مطالعات تحول در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 سازمان بسیج اساتید
مطالعات خاورمیانه 1560-1986 زمستان 1397 مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
مطالعات خلیج فارس 2383-0220 آبان 1398 بنیاد ایرانشناسی
مطالعات دفاع مقدس 2588-3674 پاییز 1397 دانشگاه عالی دفاع ملی
مطالعات دفاعی استراتژیک 2008-4897 پاییز 1398 دانشگاه عالی دفاع ملی
مطالعات راهبردی 1735-0727 تابستان 1398 پژوهشکده مطالعات راهبردی
مطالعات راهبردی بسیج 1735-501X زمستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مطالعات راهبردی جهان اسلام بهار 1398 موسسه مطالعات اندیشه سازان نور
مطالعات روابط بین الملل 2423-4974 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مطالعات سیاسی اجتماعی جهان 2251-7073 پاییز و زمستان 1392 دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان
مطالعات سیاسی جهان اسلام 2252-0929 تابستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس 2423-3587 دی - اسفند 1396 جهاد دانشگاهی
مطالعات قدرت نرم 2322-5580 بهار و تابستان 1397 سازمان بسیج اساتید
مطالعات ملی 1735-059x زمستان 1398 موسسه مطالعات ملی
مطالعات منافع ملی 2645-5528 دکتر حسن شمسینی غیاثوند
مطالعات منطقه ای 2258-1735 پاییز و زمستان 1396 مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
مقابله با عملیات روانی 2676-5616 بهار و تابستان 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
نشریه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین 2476-714X پاییز و زمستان 1396 جامعه المصطفی العالمیه
|
 • pISSN: 1560-1986
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
  مدیر مسئول: سیدحسین موسوی
  سردبیر: دکتر حمید احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 94 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-501X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم نجفی
  سردبیر: دکتر خدابخش احمدی نوده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2423-4974 eISSN: 2423-7094
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی خسروی
  سردبیر: دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال