فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم قرآن و حدیث

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو فصلنامه حدیث پژوهی 2008-6547 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه کاشان
مجله حدیث حوزه 2423-3285 بهار و تابستان 1398 مرکز تخصصی علوم حدیث
مجله حدیث و اندیشه 2322-3820 بهار و تابستان 1399 دانشگاه قرآن و حدیث
نشریه حوزه 1735-3173 تابستان 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
فصلنامه دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث پاییز 1399 محمدمهدی احسانی فر
دانشنامه علوم قرآن و حدیث 2383-1383 بهار و تابستان 1396 دکتر احسان پوراسماعیل
مجله دراسات حدیثه فی نهج البلاغه بهار و تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
مجله دین و سیاست فرهنگی 2423-7124 بهار و تابستان 1399 شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
فصلنامه رسائل زمستان 1395 مرکز آموزش های تخصصی فقه
نشریه ره توشه زمستان 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (معاونت فرهنگی و تبلیغی)
نشریه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی 2676-6442 تابستان 1399 دکتر زهرا اسدی
نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث 2008-9120 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه سراج منیر 2228-6616 زمستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه سراج منیر زمستان 1398 موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)
فصلنامه سفینه 1753-0689 زمستان 1399 موسسه فرهنگی نبا مبین
نشریه سلفی پژوهی پاییز و زمستان 1399 موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)
فصلنامه سیاست متعالیه 2345-2676 پاییز 1399 انجمن مطالعات سیاسی حوزه
نشریه سیره پژوهی اهل بیت 5682-2538 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشریه سیره و سخن اهل بیت پاییز و زمستان 1395 جامعه المصطفی العالمیه
پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی قم)
|
 • pISSN: 2423-3285 eISSN: 2423-3285
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: مرکز تخصصی علوم حدیث
  مدیر مسئول: حجت الاسلام سیدهاشم حسینی بوشهری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر مهدی غلامعلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (بهار و تابستان 1398)
 • فصلنامه حوزه علوم انسانی - معارف دینی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (معاونت فرهنگی و تبلیغی)
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سعید روستا آزاد
  سردبیر: علی اکبر مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2228-6616 eISSN: 2476-6070
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین بیات
  سردبیر: محمدکاظم شاکر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (زمستان 1397)
 • فصلنامه به زبان فارسی - عربی
  صاحب امتیاز: موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)
  مدیر مسئول: مهدی مکارم
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر حسین رجبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1753-0689
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر منصور پهلوان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2345-2676 eISSN: 2645-5811
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مطالعات سیاسی حوزه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی
  سردبیر: دکتر نجف لکزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (پاییز 1399)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی قم)
  مدیر مسئول: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، حجت الاسلام دکتر رحمان عشریه
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر علی نصیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال