فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فقه و حقوق خصوصی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید مطهری
فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 بهار و تابستان 1398 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
فقه، حقوق و علوم جزا 2538-3787 زمستان 1398 دکتر مسعود گائینی
قانون یار 2538-3701 پاییز 1398 دکتر بهنام اسدی
قضاوت زمستان 1397 مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
گواه بهار و تابستان 1388 دانشگاه امام صادق (ع)
مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) 2251-6751 زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مطالعات اصول فقه امامیه 2476-4345 پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 بهار و تابستان 1397 بنیاد صیانت از حقوق شهروندی
مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X پاییز و زمستان 1398 موسسه حقوق تطبیقی
مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق عمومی 2423-8120 تابستان 99 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 2588-560X بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات حقوقی 2008-7926 پاییز 1398 دانشگاه شیراز
مطالعات سیاسی 2008-3122 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2811-2345 بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات فقه امامیه 2476-4337 بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات فقه تربیتی 2476-4353 پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 بهار و تابستان 1398 دانشگاه سمنان
|
 • pISSN: 2538-3701
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر بهنام اسدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (پاییز 1398)
 • فصلنامه خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
  مدیر مسئول: احسان مظفری
  سردبیر: دکتر منصور امینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (زمستان 1397)
 • فصلنامه پژوهشی - اطلاع رسانی - آموزشی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
  مدیر مسئول: دکتر سعید بیگدلی
  سردبیر: احمد اختیاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (بهار و تابستان 1388)
 • pISSN: 2008-3122
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
  مدیر مسئول: دکتر قربانعلی گنجی
  سردبیر: دکتر مسعود مطلبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال