فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۶۱ تا ۷۴ از ۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 پاییز و زمستان 1396 بنیاد صیانت از حقوق شهروندی
مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X بهار و تابستان 1398 موسسه حقوق تطبیقی
مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 تابستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق عمومی 2423-8120 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 2588-560X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
مطالعات حقوقی 2008-7926 تابستان 1398 دانشگاه شیراز
مطالعات سیاسی 2008-3122 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق 2811-2345 پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات فقه امامیه 2476-4337 پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات فقه تربیتی 2476-4353 بهار و تابستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات فقه و حقوق اسلامی 2008-7012 بهار و تابستان 1398 دانشگاه سمنان
مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
نامه صدوق بهار 1398 محمد صدوقی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال