فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۶۱ تا ۶۷ از ۶۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو فصلنامه مشاوره کاربردی 2251-7243 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی 2251-6360 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی 2588-3917 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه مطالعات روانشناختی 2538-2942 بهار 1400 دانشگاه الزهرا
نشریه مطالعات روانشناسی با رویکرد اسلامی 2783-0845 پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی 2322-3189 زمستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله مطالعات روانشناسی تربیتی 2228-6683 بهار 1400 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال