فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله فناوری برنامه درسی 2588-5235 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها 2322-1429 پاییز و زمستان 1398 انجمن مدیریت آموزشی ایران
نشریه مدیریت مدرسه 2538-4724 زمستان 1398 دانشگاه کردستان
نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 2423-5261 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی 3151-2588 زمستان 1399 وزارت آموزش و پرورش
نشریه مطالعات آموزش و یادگیری 2228-5075 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شیراز
فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی زمستان 1399 دانشگاه فرهنگیان
دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی 2008-1103 پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 2476-2865 پاییز 1399 سازمان سنجش آموزش کشور
فصلنامه مطالعات برنامه درسی 1735-4986 زمستان 1399 انجمن مطالعات برنامه درسی
نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 1735-4986 پاییز و زمستان 1399 انجمن مطالعات برنامه درسی
دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی 2345-3133 بهار و تابستان 1399 دانشگاه مازندران
مجله مطالعات پیش دبستانی و دبستان 2538-2349 زمستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه مطالعات جنسیت و خانواده 2538-1938 بهار و تابستان 1399 پژوهشکده زن و خانواده
فصلنامه مهارت آموزی 2345-2021 زمستان 1397 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
فصلنامه ناتوانی های یادگیری 2251-8673 پاییز 1399 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه نامه آموزش عالی 2008-4617 زمستان 1399 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 پاییز و زمستان 1399 انجمن مطالعات برنامه درسی
فصلنامه نوآوری های آموزشی 1735-1235 زمستان 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 2008-1138 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
|
 • pISSN: 2345-2021
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  مدیر مسئول: حمیدرضا ثابت نژاد
  سردبیر: دکتر یدالله مهرعلیزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2008-4617
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  مدیر مسئول: دکتر رضا منیعی
  سردبیر: دکتر ابراهیم خدایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1735-1235
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
  سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال