به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه تفکر و کودک 2383-0700 پاییز و زمستان 1402 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی 2588-3488 پاییز 1402 انجمن علمی کودکان استثنایی ایران
نشریه توسعه برنامه درسی پاییز و زمستان 1401 دانشگاه مازندران
نشریه توسعه حرفه ای معلم 2476-5600 پاییز 1402 دانشگاه فرهنگیان
نشریه چاپ و نشر 2322-1062 پاییز 1392 دانشگاه بین المللی امام رضا
دانشنامه تحول دیجیتال 2783-1256 زمستان 1400 موسسه آموزش عالی مهر البرز
نشریه راهبردهای پژوهش در علوم تربیتی زمستان 1402 دکتر ابراهیم آریانی قیزقاپان
مجله راهبردهای نوین تربیت معلمان 2645-7156 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه فرهنگیان
نشریه رفتار مثبت در سازمان های آموزشی زمستان 1401 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه رهبری آموزشی کاربردی 2717-4484 بهار 1403 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2008-6369 آذر و دی 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه روان شناسی و دین 2008-1782 زمستان 1402 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه رویکردهای نوین آموزشی 2423-6780 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه اصفهان
نشریه رویکردی نو بر آموزش کودکان 2716-9766 پاییز 1402 انجمن علمی مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران
فصلنامه سبک زندگی دینی زمستان 1394 پژوهشکده باقرالعلوم
نشریه سلامت و آموزش در اوان کودکی 2783-0721 زمستان 1402 انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران
نشریه سواد تربیتی معلم 2821-0719 بهار و تابستان 1402 دانشگاه فرهنگیان
مجله علوم انسانی 2008-093x اسفند 1389 دانشگاه جامع امام حسین ع
نشریه علوم تربیتی 8817-2008 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه شهید چمران اهواز
نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام 2423-7396 زمستان 1402 دانشگاه امام صادق
|
 • pISSN: 2322-1062
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا
  مدیر مسئول: دکتر رجب اصغریان
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1392)
 • pISSN: 2008-093x
  دوماهنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی، عربی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین ع
  مدیر مسئول: دکتر هاشم ندایی
  سردبیر: دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (اسفند 1389)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال