فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه فلسفه تربیت 2538-2802 پاییز و زمستان 1399 موسسه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری 2476-3861 بهار 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله فناوری برنامه درسی 2588-5235 بهار و تابستان 1396 دانشگاه بیرجند
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها 2322-1429 تابستان 1400 انجمن مدیریت آموزشی ایران
نشریه مدیریت مدرسه 2538-4724 بهار 1400 دانشگاه کردستان
نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 2423-5261 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی 3151-2588 بهار 1400 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
نشریه مطالعات آموزش و یادگیری 2228-5075 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شیراز
فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی تابستان 1400 دانشگاه فرهنگیان
دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی 2008-1103 بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 2476-2865 زمستان 1399 سازمان سنجش آموزش کشور
فصلنامه مطالعات برنامه درسی 1735-4986 تابستان 1400 انجمن مطالعات برنامه درسی
نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 1735-4986 بهار و تابستان 1400 انجمن مطالعات برنامه درسی
دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی 2345-3133 بهار و تابستان 1399 دانشگاه مازندران
مجله مطالعات پیش دبستانی و دبستان 2538-2349 بهار 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه مطالعات جنسیت و خانواده 2538-1938 بهار و تابستان 1399 پژوهشکده زن و خانواده
فصلنامه مهارت آموزی 2345-2021 پاییز 1398 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
فصلنامه ناتوانی های یادگیری 2251-8673 بهار 1400 دانشگاه محقق اردبیلی
نشریه نامه آموزش عالی 2008-4617 تابستان 1400 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نشریه نظریه و عمل در برنامه درسی 2345-4938 پاییز و زمستان 1399 انجمن مطالعات برنامه درسی
|
 • pISSN: 2345-2021 eISSN: 2345-2021
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  مدیر مسئول: دکتر اصغر فیضی
  سردبیر: دکتر یدالله مهرعلیزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال