به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۸۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله دانش و توسعه 2008-1456 اسفند 1389 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد پاییز 1387 دانشگاه اصفهان
فصلنامه راهبرد اقتصادی 2252-0597 تابستان 1401 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
نشریه راهبرد توسعه 1735-2460 بهار 1402 موسسه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
نشریه روند 2228-7892 پاییز و زمستان 1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نشریه زیست بوم نوآوری بهار 1402 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجله سیاست گذاری اقتصادی 2008-0131 بهار و تابستان 1402 دانشگاه یزد
نشریه سیاست ها و تحقیقات اقتصادی 2821-174X بهار 1402 دانشگاه کردستان
فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی 2345-3435 تابستان 1402 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مجله اقتصادی فروردین و اردیبهشت 1401 وزارت امور اقتصادی و دارایی
نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی 2345-654X تابستان 1402 دانشگاه سمنان
فصلنامه مدلسازی اقتصادی 1735-9910 بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان پاییز 1401 سحر افخمی پور
نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی 2008-4102 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه امام صادق
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 1626-1735 پاییز 1402 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
نشریه مطالعات اقتصاد بخش عمومی تابستان 1402 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل 2383-3602 بهار و تابستان 1402 دانشگاه رازی کرمانشاه
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2530-2322 پاییز 1402 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه مطالعات امنیت اقتصادی پاییز 1400 پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
نشریه مطالعات توسعه اجتماعی - اقتصادی 2981-0337 بهار و تابستان 1402 دانشگاه الزهرا
|
 • pISSN: 2008-1456
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
  سردبیر: دکتر محمود هوشمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (اسفند 1389)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال