فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4573-2588 تابستان 1400 مهندس محمد شاه محمدی
نشریه سیاست نامه علم و فناوری 2476-7220 بهار 1400 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان 2345-2544 بهار 1400 کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجله علوم انسانی 2008-093x اسفند 1389 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه علوم مدیریت ایران 1680-7073 زمستان 1399 انجمن علوم مدیریت ایران
فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه 1735-0719 زمستان 1399 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
نشریه گردشگری شهری 2423-6926 پاییز 1398 دانشگاه تهران
نشریه گردشگری فرهنگ بهار 1400 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
نشریه گردشگری و اوقات فراغت 1397 دانشگاه علم و فرهنگ
نشریه گردشگری و توسعه بهار 1400 دانشگاه علم و فرهنگ
فصلنامه مدرس علوم انسانی 1605-9689 زمستان 1389 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 2322-200x تابستان 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت 2345-3311 پاییز 1399 انجمن تعالی کسب و کار ایران
فصلنامه مدیریت اسلامی 2251-6980 زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
مجله مدیریت بازاریابی 1735-949X تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه مدیریت بازرگانی 2008-5907 بهار 1400 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت بحران 2345-3915 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
مجله مدیریت برند 2345-3222 زمستان 1399 دانشگاه الزهرا
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 2008-5060 پاییز 1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
|
 • pISSN: 2008-093x
  دوماهنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی، عربی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر هاشم ندایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (اسفند 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال