فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۱۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 2322-200x تابستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت 2345-3311 زمستان 1398 انجمن تعالی کسب و کار ایران
فصلنامه مدیریت اسلامی 2251-6980 زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
مجله مدیریت بازاریابی 1735-949X تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه مدیریت بازرگانی 2008-5907 تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت بحران 2345-3915 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
مجله مدیریت برند 2345-3222 بهار 1398 دانشگاه الزهرا
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 2008-5060 پاییز 1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
فصلنامه مدیریت توسعه و تحول تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مجله مدیریت تولید و عملیات 2251-6409 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی 2345-5713 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
فصلنامه مدیریت دولتی 2008-5877 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی 2645-4262 تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی 2322-522X تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
مجله مدیریت سرمایه اجتماعی 2423-6071 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت صنعتی 2008-5885 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت صنعتی 2008-9007 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فصلنامه مدیریت عملیات خدمات 3540-2676 بهار 1398 موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
فصلنامه مدیریت فراگیر 2476-5996 تابستان 1398 دکتر فرشته داوری
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال