به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۶۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین 2228-7744 تابستان 1402 دانشگاه اصفهان
فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی 2008-6458 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نشریه تحول اداری تابستان 1400 سازمان اداری و استخدامی کشور
نشریه تعالی منابع انسانی 2228-7620 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
نشریه توانمندسازی سرمایه انسانی 2645-6222 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
نشریه توسعه سازمانی پلیس 2383-384X زمستان 1401 مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
مجله توسعه علوم انسانی بهار و تابستان 1402 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 1735-9389 پاییز 1402 دانشگاه علوم انتظامی امین
فصلنامه توسعه کارآفرینی 2008-2266 تابستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه جستارهایی در مدیریت تابستان 1402 موسسه آموزش عالی کاویان
فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی 2251-6050 بهار 1402 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی 2251-6069 پاییز 1402 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 2251-9874 تابستان 1402 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه حکمرانی و توسعه تابستان 1402 انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
نشریه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت 2228-7965 بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران 2322-5955 بهار 1402 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
نشریه دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
دو ماهنامه دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی 1028-3188 بهار و تابستان 1401 دانشگاه شاهد
نشریه ره یافت های نوین در مدیریت و فن آوری زمستان 1396 دکتر علی محمدی
|
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید رضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
  سردبیر: دکتر محمدعلی اصغری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (دی 1390)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال