فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۰۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Mathematical Chemistry 2228-6489 Winter 2021 دانشگاه کاشان
Journal of Mathematical Extension 1735-8299 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارس
Mathematical Linguistics 2423-575x March 2016 دکتر طیبه موسوی میانگاه
Journal of Mathematical Modeling 2345-394X Summer 2021 دانشگاه گیلان
Journal of Mathematical Nanoscience Summer-Autumn 2018 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Mathematics and Computational Sciences 2717-2708 Summer 2021 دانشگاه صنعتی قم
Mathematics Interdisciplinary Research 2538-3639 Winter 2021 دانشگاه کاشان
Journal of Medicinal Plants and By-products 2322-1399 Winter-Spring 2021 انجمن گیاهان دارویی ایران
Molecular Biology Research Communications 2322-181X Sep 2021 دانشگاه شیراز
Journal of Nano Structures 2251-7871 Winter 2021 دانشگاه کاشان
International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology 1735-7004? Summer 2021 انجمن نانو فناوری ایران
Journal of Neurodevelopmental Cognition 2645-565X Summer-Autumn 2020 دانشگاه شهید بهشتی
International Journal of new Chemistry 2383-188x Summer 2021 دکتر رویا احمدی
International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications 2008-6822 Winter-Spring 2022 دانشگاه سمنان
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 2423 -6977 Winter and Spring 2021 دانشگاه فردوسی مشهد
International Journal of Optics and Photonics 1735-8590 Summer-Fall 2019 انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
Journal of Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Spring 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Journal of Phycological Research 2588-6991 Sep 2019 دانشگاه شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2251-7871 eISSN: 2251-788X
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: دکتر محمد الماسی کاشی
  سردبیر: دکتر مسعود صلواتی نیاسری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2021)
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2021)
 • pISSN: 2228-6055
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
  سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2014)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال