به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۶۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Frame and Matrix Theory 3041-8526 Winter 2023 دانشگاه حکیم سبزواری
Frontiers in Chemical Research 2717-2309 Winter and Spring 2020 دانشگاه ایلام
Journal of Fuzzy Extension and Applications 2783-1442 Winter 2024 موسسه آموزش عالی آیندگان
Fuzzy Optimzation and Modeling 2676-7007 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
Iranian journal of fuzzy systems 1735-0654 Mar-Apr 2024 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Journal of Genetic Resources 2423-4257 Summer-Autumn 2023 دانشگاه مازندران
Journal of Geoconservation Research Winter-Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Geopersia 2228-7817 Summer-Autumn 2023 دانشگاه تهران
Global Analysis and Discrete Mathematics Summer and Autumn 2022 دانشگاه دامغان
Global Journal of Environmental Science and Management 2383-3572 Spring 2024 دکتر جعفر نوری
Journal of Holography Applications in Physics 2783-4778 Winter 2024 دانشگاه دامغان
Human, Health and halal Metrics Summer-Autumn 2023 مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
Iranian Journal of Ichthyology 2383-1561 Dec 2023 انجمن ماهی شناسی ایران
International Journal of Industrial Mathematics 2008-5621 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Inorganic Chemistry Research 2538-1865 Jun 2023 انجمن شیمی ایران
Journal of Interface, Thin Film and Low Dimension Systems 2645-4173 Summer-Autumn 2023 دانشگاه الزهرا
International Journal of Group Theory 2251-7650 Sep 2024 دانشگاه اصفهان
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1021-9986 Nov 2023 جهاد دانشگاهی
Journal of Progress in Physics of Applied Materials 2783-4794 Jun 2022 دانشگاه سمنان
Journal of Linear and Topological Algebra 2252-0201 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
|
 • eISSN: 3041-8526
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه حکیم سبزواری
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر استاجی
  سردبیر: دکتر علی اکبر عارفی جمال
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (Winter 2023)
 • eISSN: 2676-7007
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
  مدیر مسئول: دکتر محمد ادبی تبار فیروزجاه
  سردبیر: دکتر علی ابراهیم نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (Autumn 2023)
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین رحیم پور
  سردبیر: دکتر علی کنعانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Summer-Autumn 2023)
 • pISSN: 2383-1561 eISSN: 2383-0964
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ماهی شناسی ایران
  مدیر مسئول: یزدان کیوانی
  سردبیر: دکتر حمیدرضا اسماعیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Dec 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال