فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۵۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Biostatistics and Epidemiology 2383-420X Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Blood and Cancer 2088-4595 Jun 2021 انجمن خون و سرطان کودکان ایران
Bulletin of Emergency And Trauma 2322-2522 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
International Journal of Cancer Management 2008-2398 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Cardio -Thoracic Medicine 2345-2447 Summer 2021 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Cardiovascular and Thoracic Research 2008-5117 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
International Journal of Cardiovascular Practice 2345-3192 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Cardiovascular Research Journal 2251-9130 Jun 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Caring Sciences 2251-9920 Aug 2021 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Case Reports in Clinical Practice 2538-2683 Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Case Reports in Practice 2322-5041 Oct 2019 دکتر محمدباقر اولیا
Caspian Journal of Dental Research 2251-9890 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Health Research 2423-8171 2021 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Caspian Journal of Internal Medicine 2008-6164 Autumn 2021 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Neurological Sciences 2383-4307 Jul 2021 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Caspian Journal of Pediatrics 2423-4729 Sep 2021 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Reproductive Medicine 2423-5660 Winter-Spring 2021 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Cell Journal (Yakhteh) 2228-5806 Sep 2021 جهاد دانشگاهی
Journal of Chemical Health Risks 2251-6719 Summer 2021 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Iranian Journal of Child Neurology (IJCN) 2008-0700 Summer 2021 انجمن اعصاب کودکان ایران
|
 • pISSN: 2322-2522
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر شهرام بلندپرواز
  سردبیر: دکتر حمیدرضا عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Jul 2021)
 • eISSN: 2251-9920
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر وحید زمان زاده
  سردبیر: دکتر لیلا ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Aug 2021)
 • pISSN: 2251-9890 eISSN: 2322-2395
  دوفصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل
  مدیر مسئول: احسان موعودی
  سردبیر: دکتر سینا حقانی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Sep 2021)
 • pISSN: 2423-8171
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  مدیر مسئول: دکتر فردین مهرابیان
  سردبیر: دکتر مریم شکیبا
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (2021)
 • pISSN: 2251-6719 eISSN: 2251-6727
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حمید هاشمی مقدم
  سردبیر: دکتر غلامحسن واعظی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Summer 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال