به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پزشکی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۵۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Biolmpacts 2228-5660 Sep 2024 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
International Biological and Biomedical Journal 2423-4478 Autumn 2021 دکتر محسن آسوری
Journal of Biomedical Physics & Engineering 2251-7200 Mar-Apr 2024 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
International Journal of Biomedicine and Public Health 2588-5375 Summer 2020 دکتر رسول نصیری کالمرزی
Biomedicine International Journals 2251-6689 2013 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Biostatistics and Epidemiology 2383-420X Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Blood and Cancer 2088-4595 Dec 2023 انجمن خون و سرطان کودکان ایران
Bulletin of Emergency And Trauma 2322-2522 Oct 2023 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
International Journal of Cancer Management 2008-2398 Dec 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Canon Journal of Medicine 2676-5446 Winter 2022 دکتر محمدحسین خسروی
Journal of Cardio -Thoracic Medicine 2345-2447 Summer 2023 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Cardiovascular and Thoracic Research 2008-5117 Mar 2024 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Cardiovascular Biomedicine Journal 2783-297X Winter and Spring 2023 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
International Journal of Cardiovascular Practice 2345-3192 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
International Cardiovascular Research Journal 2251-9130 Jun 2023 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Journal of Caring Sciences 2251-9920 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Case Reports in Clinical Practice 2538-2683 Jul-Aug 2023 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Case Reports in Practice 2322-5041 Oct 2019 دکتر محمدباقر اولیا
Caspian Journal of Dental Research 2251-9890 Sep 2023 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Health Research 2423-8171 Jan 2024 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
|
 • pISSN: 2228-5660 eISSN: 2228-5652
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رشیدی
  سردبیر: دکتر یدالله امیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 5 (Sep 2024)
 • eISSN: 2251-9920
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر وحید زمان زاده
  سردبیر: دکتر لیلا ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Mar 2020)
 • pISSN: 2423-8171
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  مدیر مسئول: دکتر فردین مهرابیان
  سردبیر: دکتر مریم شکیبا
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Jan 2024)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال