فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جنگ صنعت و فناوری 1028-933x خرداد و تیر 1398 مهندس حمید شمس بیگی
جهان معدن دی 1398 نعمت الله شهبازی
جوشکاری پاییز 1398 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
چاپ سه بعدی 2423-5709 مهر و آبان 1396 مهندس شهرام اتفاق
چاپ و تبلیغات آبان 1398 محبوبه رضایی موید
چاپ و نشر 1735-6431 آذر 1398 احمد سمیعی گیلانی
چدن و فولاد آبان و آذر 1398 مهندس جعفر نیکنام مطلق
چهارراه آبان 1396 دکتر علی جهاندیده
چیلان بهمن 1398 انجمن تولید کنندگان فولاد ایران
چیلر و برج خنک کن مهر 1398 مهندس خشایار شکیبی
حرارت و برودت 2251-6670 دی 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
حریق 2008-207x آذر و دی 1397 فرشید نوروزخانی
حمل و نقل محور توسعه بهار 1393 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
حمل و نقل و توسعه آذر 1398 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
خانه تاسیسات 2252-049x دی 1398 مهندس رامین تابان
خبرنامه ی صنعت لاستیک خرداد 1391 انجمن صنفی صنعت تایر ایران
خشکبار تیر 1397 شهرام پایکار
خودرو گستر 1735-952x اردیبهشت 1394
دانش خودرو تیر 1388 موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
دانش نما 1028-9747 مهر - آذر 1397 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
|
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
  مدیر مسئول: مهندس عبدالوهاب ادب آوازه
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-6431
  ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: احمد سمیعی گیلانی
  سردبیر: بهروز قزلباش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 180 (آذر 1398)
 • ماهنامه خبری و تحلیلی
  صاحب امتیاز: انجمن تولید کنندگان فولاد ایران
  مدیر مسئول: سیدرسول خلیفه سلطانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (بهمن 1398)
 • pISSN: 2251-6670
  ماهنامه خبری, تحلیلی, اطلاع رسانی, آموزشی و پژوهشی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 113 (دی 1398)
 • pISSN: 2008-207x
  ماهنامه تخصصی, فنی و مهندسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: فرشید نوروزخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (آذر و دی 1397)
 • ماهنامه علمی, فنی, آموزشی, خبری
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
  مدیر مسئول: مهندس سیدابوالفضل بهره دار
  سردبیر: اردشیر احمدزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 111 (آذر 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهرام پایکار
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (تیر 1397)
 • ماهنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
  مدیر مسئول: مهندس محمدرضا زرین
  سردبیر: مهندس اصغر نعمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (تیر 1388)
 • pISSN: 1028-9747
  ماهنامه فنی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
  مدیر مسئول: مهندس عبدالله کوپایی
  سردبیر: دکتر عباس صنیع زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 277-279 (مهر - آذر 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال