فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مقام موسیقایی 1390 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نشان پاییز و زمستان 1398 ساعد مشکی
نقاشان امروز زمستان 1396 حمید توکلی
نقد سینما 8042-1023 مرداد 1387 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نقش آفرینان اردیبهشت 1390 شکوه جیرودی
نقش و فرش پاییز و زمستان 1390 مهندس شیرین صوراسرافیل
نمایش 1735-0190 دی 1398 انجمن هنرهای نمایشی ایران
نور رویایی 2345 -2072 1396 رامین کاکاوند
هفت نوروز 1387 احمد طالبی نژاد
هنر آگه اردیبهشت و خرداد 1397 فرید امین الاسلام
هنر معماری 2008-7497 پاییز 1398 موسسه فرهنگی - هنری هنر معماری قرن
هنر موسیقی 196x-1560 مرداد الی مهر 1398 مهدی ستایشگر
هنر و تجربه بهمن 1398 موسسه فرهنگی هنر و تجربه سینمای ایرانیان
هنربان دی و بهمن 1397 محمد خراسانی زاده
هنرمند 25 فروردین 1393 شرکت جهان سبز
هنرنامه 697x-1608 بهار 1384 دانشگاه هنر
هنرنما معمار تابستان 1396 اشکان نصیری واثق
هنرهای تجسمی 5836-1029 اردیبهشت 1389 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
کاسپین امروز تابستان 1398 مهندس حمیدرضا شوشتریان
کافه هنر شهریور 1395 سعید حاجی پروانه
|
 • ماهنامه تخصصی موسیقی
  صاحب امتیاز: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
  مدیر مسئول: محسن مومنی شریف
  سردبیر: دکتر رضا مهدوی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 4 (1390)
 • فصلنامه طراحی گرافیک, ارتباطات بصری, دیزاین به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ساعد مشکی
  سردبیر: مجید عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-0190
  ماهنامه تخصصی تئاتر
  صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران
  مدیر مسئول: شهرام کرمی
  سردبیر: نصرالله قادری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 244 (دی 1398)
 • pISSN: 2345 -2072
  دوفصلنامه آموزش عکاسی در ایران
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رامین کاکاوند
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (1396)
 • ماهنامه فرهنگی, هنری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: احمد طالبی نژاد
  سردبیر: مجید اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (نوروز 1387)
 • pISSN: 2008-7497
  فصلنامه معماری و معماری داخلی و طراحی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی - هنری هنر معماری قرن
  مدیر مسئول: دکتر کامران توسلی
  سردبیر: شهریار خانی زاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (پاییز 1398)
 • ماهنامه سینما و تئاتر
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنر و تجربه سینمای ایرانیان
  مدیر مسئول: امیرحسین علم الهدی
  سردبیر: کیوان کثیریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (بهمن 1398)
 • هفته نامه سینما, تئاتر, ادبیات, موسیقی و هنر های تجسمی
  صاحب امتیاز: شرکت جهان سبز
  مدیر مسئول: مهدیه احمدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 160 (25 فروردین 1393)
 • pISSN: 697x-1608
  فصلنامه هنر به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه هنر
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدحسن شهرستانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (بهار 1384)
 • ماهنامه تخصصی انیمیشن وجلوه های ویژه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سعید حاجی پروانه
  سردبیر: رضا راسخی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (شهریور 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال