فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه مقام موسیقایی 1390 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
فصلنامه نشان پاییز و زمستان 1398 ساعد مشکی
فصلنامه نقاشان امروز زمستان 1396 حمید توکلی
ماهنامه نقد سینما 8042-1023 مرداد 1387 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ماهنامه نقش آفرینان اردیبهشت 1390 شکوه جیرودی
فصلنامه نقش و فرش پاییز و زمستان 1390 مهندس شیرین صوراسرافیل
ماهنامه نمایش 1735-0190 تیر 1400 انجمن هنرهای نمایشی ایران
نشریه نمایش شناخت بهار 1400 نظر احمدی تنگانی
دو فصلنامه نور رویایی 2345 -2072 1396 رامین کاکاوند
ماهنامه هفت نوروز 1387 احمد طالبی نژاد
نشریه همایون زمستان 1399 اسمعیل برزنونی
ماهنامه هنر آگه اردیبهشت و خرداد 1397 فرید امین الاسلام
فصلنامه هنر معماری 2008-7497 زمستان 1398 موسسه فرهنگی، هنری هنر معماری قرن
ماهنامه هنر موسیقی 196x-1560 اسفند 1398 مهدی ستایشگر
ماهنامه هنر و تجربه اسفند 1398 و فروردین 1399 موسسه فرهنگی هنر و تجربه سینمای ایرانیان
نشریه هنربان دی و بهمن 1397 محمد خراسانی زاده
هفته نامه هنرمند 25 فروردین 1393 شرکت جهان سبز
فصلنامه هنرنامه 697x-1608 بهار 1384 دانشگاه هنر
فصلنامه هنرنما معمار تابستان 1396 اشکان نصیری واثق
فصلنامه هنرهای تجسمی 5836-1029 اردیبهشت 1389 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
|
 • pISSN: 1735-0190
  ماهنامه تخصصی تئاتر
  صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران
  مدیر مسئول: دکتر قادر آشنا
  سردبیر: نصرالله قادری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 262 (تیر 1400)
 • pISSN: 2008-7497
  فصلنامه معماری و معماری داخلی و طراحی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، هنری هنر معماری قرن
  مدیر مسئول: دکتر کامران توسلی
  سردبیر: شهریار خانی زاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55-56 (زمستان 1398)
 • pISSN: 697x-1608
  فصلنامه هنر به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه هنر
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید حسن شهرستانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (بهار 1384)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال