فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
معماری و ساختمان 228-6381 زمستان 1397 احمد زهادی
معماری و فرهنگ 1682-7953 بهار 1397 دفتر پژوهش های فرهنگی
مقام موسیقایی 1390 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نشان پاییز و زمستان 1397 ساعد مشکی
نقاشان امروز زمستان 1396 حمید توکلی
نقد سینما 8042-1023 مرداد 1387 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نقش آفرینان اردیبهشت 1390 شکوه جیرودی
نقش و فرش پاییز و زمستان 1390 مهندس شیرین صوراسرافیل
نمایش 1735-0190 مرداد 1398 انجمن هنرهای نمایشی ایران
نور رویایی 2345 -2072 1396 رامین کاکاوند
هفت نوروز 1387 احمد طالبی نژاد
هنر آگه اردیبهشت و خرداد 1397 فرید امین الاسلام
هنر معماری 2008-7497 بهار 1398 موسسه فرهنگی - هنری هنر معماری قرن
هنر موسیقی 196x-1560 بهمن و اسفند 1397 مهدی ستایشگر
هنر و تجربه شهریور 1398 موسسه فرهنگی هنر و تجربه سینمای ایرانیان
هنربان دی و بهمن 1397 محمد خراسانی زاده
هنرمند 25 فروردین 1393 شرکت جهان سبز
هنرنامه 697x-1608 بهار 1384 دانشگاه هنر
هنرنما معمار تابستان 1396 اشکان نصیری واثق
هنرهای تجسمی 5836-1029 اردیبهشت 1389 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
|
 • pISSN: 1682-7953
  فصلنامه معماری و شهرسازی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول: حسین شهرابی
  سردبیر: دکتر فرهاد احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (بهار 1397)
 • ماهنامه تخصصی موسیقی
  صاحب امتیاز: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
  مدیر مسئول: محسن مومنی شریف
  سردبیر: دکتر رضا مهدوی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 4 (1390)
 • فصلنامه طراحی گرافیک, ارتباطات بصری, دیزاین به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ساعد مشکی
  سردبیر: مجید عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-0190
  ماهنامه تئاتر
  صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران
  مدیر مسئول: شهرام اکرمی
  سردبیر: نصرالله قادری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 239 (مرداد 1398)
 • pISSN: 2345 -2072
  دوفصلنامه آموزش عکاسی در ایران
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رامین کاکاوند
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (1396)
 • ماهنامه فرهنگی, هنری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: احمد طالبی نژاد
  سردبیر: مجید اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (نوروز 1387)
 • pISSN: 2008-7497
  فصلنامه معماری و معماری داخلی و طراحی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی - هنری هنر معماری قرن
  مدیر مسئول: دکتر کامران توسلی
  سردبیر: شهریار خانی زاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهار 1398)
 • ماهنامه سینما و تئاتر
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنر و تجربه سینمای ایرانیان
  مدیر مسئول: امیرحسین علم الهدی
  سردبیر: کیوان کثیریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (شهریور 1398)
 • هفته نامه سینما, تئاتر, ادبیات, موسیقی و هنر های تجسمی
  صاحب امتیاز: شرکت جهان سبز
  مدیر مسئول: مهدیه احمدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 160 (25 فروردین 1393)
 • pISSN: 697x-1608
  فصلنامه هنر به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه هنر
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدحسن شهرستانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (بهار 1384)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال