فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۸۸۱ تا ۸۸۲ از ۸۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
یاقوت وطن مرداد 1392 مهندس احمد طبقچی
یاکریم پاییز 1388 دکتر امیر خیرخواه
|
  • فصلنامه
    صاحب امتیاز: دکتر امیر خیرخواه
    مدیر مسئول و سردبیر: دکتر پردیس روزبه
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال