فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۰۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی) پاییز و زمستان 1395 رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
فصلنامه روستا و توسعه 1563-3322 پاییز 1399 موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
نشریه روستا و توسعه پایدار فضا پاییز 1399 دانشگاه بیرجند
فصلنامه روش شناسی علوم انسانی 1608-7070 پاییز 1399 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن 2251-6565 زمستان 1399 دانشگاه یزد
نشریه روش های عددی در مهندسی 2228- 7698 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی 2228-5516 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق 2322-3871 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فصلنامه روند 2228-7892 پاییز و زمستان 1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نشریه رویش روان شناسی 2383-353X اسفند 1399 انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
نشریه رویه قضایی حقوق خصوصی 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق عمومی 2476-7581 1394 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق کیفری 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم زمین 2538-3558 پاییز 1399 انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین
فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4573-2588 بهار 1400 مهندس محمد شاه محمدی
مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2588-7106 تابستان 1398
نشریه رویکردهای نوین آموزشی 2423-6780 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی 2645-5439 زمستان 1399 موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 3293-2423 زمستان 1399 انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران 2588-6886 پاییز 1398 دکتر روزبه دبیری
|
 • pISSN: 1608-7070 eISSN: 2588-5774
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر علیرضا اعرافی
  سردبیر: سید حمیدرضا حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال