فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۰۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله روانشناسی نظامی 5162-2588 بهار 1400 دانشگاه جامع امام حسین
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت مهر و آبان 1400 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی 1025-2835 زمستان 1390 دانشگاه تهران
مجله روانشناسی ورزش 2676-3729 بهار و تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه روایت شناسی بهار و تابستان 1400 انجمن نقد ادبی ایران
نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی) پاییز و زمستان 1395 رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
فصلنامه روستا و توسعه 1563-3322 تابستان 1400 موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
نشریه روستا و توسعه پایدار فضا بهار 1400 دانشگاه بیرجند
فصلنامه روش شناسی علوم انسانی 1608-7070 بهار 1400 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن 2251-6565 پاییز 1400 دانشگاه یزد
نشریه روش های عددی در مهندسی 2228- 7698 تابستان 1400 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی 2228-5516 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق 2322-3871 زمستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فصلنامه روند 2228-7892 بهار و تابستان 1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نشریه رویش روان شناسی 2383-353X شهریور 1400 انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
نشریه رویه قضایی حقوق خصوصی 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق عمومی 2476-7581 1394 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق کیفری 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم زمین 2538-3558 پاییز 1399 انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین
فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4573-2588 پاییز 1400 مهندس محمد شاه محمدی
|
 • pISSN: 5162-2588 eISSN: 2645-517X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سیاوشی
  سردبیر: دکتر اسماعیل سعدی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1400)
 • pISSN: 1608-7070 eISSN: 2588-5774
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر علیرضا اعرافی
  سردبیر: سید حمیدرضا حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 106 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال