فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ع)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 پاییز 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم محیطی 1735-1324 بهار 1400 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه علوم مدیریت ایران 1680-7073 پاییز 1399 انجمن علوم مدیریت ایران
مجله علوم مراقبتی نظامی 4072-2383 زمستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مجله علوم مرغداری و دامپروری 2252-0155 خرداد و تیر 1395 دکتر صادق کریم زاده
نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 2383-225X زمستان 1398 دانشگاه گیلان
دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 1016-3255 بهمن و اسفند 1399 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 1563-4809 مهر 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله علوم و تکنولوژی نساجی بهار و تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فصلنامه علوم و صنایع شیمیایی گام پارت زمستان 1399 شرکت تعاونی گام پارت رسانه
مجله علوم و صنایع غذایی ایران 2008-8787 خرداد 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه علوم و صنایع مرغداری بهار 1386 محمدرضا عابدینی
نشریه علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 2645-6508 پاییز و زمستان 1398 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
مجله علوم و فناوری پسته 2538-3094 بهار و تابستان 1399 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران 2476-583X پاییز و زمستان 1399 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران
فصلنامه علوم و فناوری دریا 1735-5346 زمستان 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
نشریه علوم و فناوری رنگ 1735-8779 بهار 1400 پژوهشگاه رنگ
فصلنامه علوم و فناوری شیشه 2252-0015 پاییز 1395 دکتر مریم کارگرراضی
فصلنامه علوم و فناوری فضایی 2008-4560 زمستان 1399 انجمن هوافضای ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال