فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۰۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم و فنون زنبور عسل ایران 2476-6666 بهار و تابستان 1398 انجمن علمی زنبور عسل ایران
علوم و فنون شیلات 2322-5513 زمستان 1397 دانشگاه تربیت مدرس
علوم و فنون مدیریت اطلاعات 2476-6658 تابستان 1398 دانشگاه قم
علوم و فنون مرزی 2538-4090 پاییز 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
علوم و فنون منابع طبیعی بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
علوم و فنون نظامی 2008-191X پاییز 1398 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
علوم و فنون نقشه برداری 2322-102x پاییز 1398 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
علوم و فنون هسته ای 1735-1871 پاییز 1398 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
علوم و فنون کشت های گلخانه ای 2008-9935 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم و مهندسی آب و فاضلاب 2588-3941 تابستان 1398 انجمن آب و فاضلاب ایران
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران پاییز 1398 انجمن آبخیزداری ایران
علوم و مهندسی آبیاری 2588-5952 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
علوم و مهندسی جداسازی 2008-3963 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
علوم و مهندسی خوردگی 2251-6417 بهار 1398 انجمن خوردگی ایران
علوم و مهندسی زلزله 2476-6097 پاییز 1398 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علوم و مهندسی سطح ایران 2008-6717 بهار 1398 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
علوم و مهندسی محیط زیست 2476-4582 زمستان 1396 دانشگاه محیط زیست
علوم و مهندسی کامپیوتر 1389 انجمن کامپیوتر ایران
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2008-918x بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم کشاورزی 1735-0492 سال 1387 دانشگاه گیلان
|
 • pISSN: 2322-5513 eISSN: 2476-6887
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری
  سردبیر: دکتر صابر خدابنده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2538-4090 eISSN: 2538-4104
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انتظامی امین
  مدیر مسئول: ابراهیم قائدرحمتی
  سردبیر: دکتر محمد اخباری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-191X eISSN: 2676-4520
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وند زمانی
  سردبیر: دکتر فرهاد جاویدراد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-1871 eISSN: 2676-5861
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر بابک خدادوست
  سردبیر: دکتر محمد قنادی مراغه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 89 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2476-6097 eISSN: 2476-6100
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
  مدیر مسئول: دکتر محمدکاظم جعفری
  سردبیر: دکتر محسن کمالیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-6717
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ادریس
  سردبیر: دکتر فخرالدین اشرفی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال