فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف م)

ردیف ۸۱ تا ۹۷ از ۹۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مواد شیمیایی 1735-4056 آذر 1398
مواد مهندسی 2008-4269 2010 پژوهشگاه مواد و انرژی
موتور شهریور 1398 سیدمحمدعلی شبیری
موج سبز 1609-0934 پاییز و زمستان 1398 دکتر شهرام دادگر
موج سوم پاییز و زمستان 1395 جواد بزرگی
موج عصر 1398 موسسه فرهنگی بقیه الله (عج)
موعود دی و بهمن 1398
موفقیت 6540-1607 ویژه نامه نوروز 1399 موسسه فرهنگی همه راز موفقیت
موگه 2322-3774 1392 علیرضا بوک
مکتوب شهریور و مهر 1390 فرهاد قاسم پور
میثاق امین بهار و تابستان 1390 موسسه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی یاران امین
میثاق مدیران تیر 1389 علی مقصود
میراث شهاب 1029-4783 بهار 1398 دکتر سیدمحمود مرعشی نجفی
میراث علمی اسلام و ایران 2322-3669 پاییز و زمستان 1397 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
میرداماد 2588-5243 تابستان 1397 موسسه فرهنگی میرداماد گرگان
میقات خرداد 1391 کمیته امداد امام خمینی
میقات الحج 1396 حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
|
 • ماهنامه پژوهشی , فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی بقیه الله (عج)
  مدیر مسئول: لیلا جوانی
  سردبیر: محمدرضا ملکی ها
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (1398)
 • pISSN: 6540-1607
  دوهفته نامه اجتماعی, علمی, خانوادگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی همه راز موفقیت
  مدیر مسئول: دکتر احمد حلت
  سردبیر: سهیلا ثقفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 402 (ویژه نامه نوروز 1399)
 • ماهنامه سیاسی, فرهنگی, مسائل اجتماعی, ورزشی (اجتماعی)
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: فرهاد قاسم پور
  سردبیر: محمدرضا اسماعیل زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43-44 (شهریور و مهر 1390)
 • pISSN: 1029-4783
  فصلنامه کتابشناسی و نسخه شناسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سیدمحمود مرعشی نجفی
  سردبیر: محمود طیار مراغی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 95 (بهار 1398)
 • pISSN: 2588-5243
  فصلنامه فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی میرداماد گرگان
  مدیر مسئول و سردبیر: احمد خواجه نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (تابستان 1397)
 • دوفصلنامه اجتماعی, سیاسی, فرهنگی به زبان عربی
  صاحب امتیاز: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: سیدعلی قاضی عسکر
  سردبیر: محمدعلی مقدادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال