فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف م)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۰۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مهندسی بهینه پرداز 2423-7426 زمستان 1396 مهندس حسین درودیان
مهندسی پزشکی پرتوها زمستان 1388 حسین عشقی فرد
مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی 1681-6919 تیر 1398 صائب ماکویی
مهندسی زیرساخت ها مهر 1388 دکتر محمودرضا کی منش
مهندسی ساختمان تابستان 1398 سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان قزوین
مهندسی ساختمان و علوم مسکن 1735-8736 بهار 1392 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مهندسی فرهنگی زمستان 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی
مهندسی مدیریت مرداد و شهریور 1398 دکتر جمشید پایندانی
مهندسی کشاورزی مهر 1397 موسسه دنیای هنر پردیس
مواد شیمیایی 1735-4056 اردیبهشت 1396
مواد مهندسی 2008-4269 2010 پژوهشگاه مواد و انرژی
موتور شهریور 1398 سیدمحمدعلی شبیری
موج سبز 1609-0934 بهار و تابستان 1398 دکتر شهرام دادگر
موج سوم پاییز و زمستان 1395 جواد بزرگی
موج عصر 1397 موسسه فرهنگی بقیه الله (عج)
موعود تیر و مرداد 1398
موفقیت 6540-1607 مهر 1398 موسسه فرهنگی همه راز موفقیت
موگه 2322-3774 1392 علیرضا بوک
مکتوب شهریور و مهر 1390 فرهاد قاسم پور
میثاق امین بهار و تابستان 1390 موسسه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی یاران امین
|
 • ماهنامه تحلیلی, خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: موسسه دنیای هنر پردیس
  مدیر مسئول: ناهید شاکری
  سردبیر: فریده ضیایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (مهر 1397)
 • ماهنامه پژوهشی , فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی بقیه الله (عج)
  مدیر مسئول: لیلا جوانی
  سردبیر: محمدرضا ملکی ها
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (1397)
 • pISSN: 6540-1607
  دوهفته نامه اجتماعی, علمی, خانوادگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی همه راز موفقیت
  مدیر مسئول: دکتر احمد حلت
  سردبیر: سهیلا ثقفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 397 (مهر 1398)
 • ماهنامه سیاسی, فرهنگی, مسائل اجتماعی, ورزشی (اجتماعی)
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: فرهاد قاسم پور
  سردبیر: محمدرضا اسماعیل زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43-44 (شهریور و مهر 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال