فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۴۸۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 2345-4253 بهار 1400 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 2383-1324 بهار 1400 انجمن پژوهش های آموزشی ایران
نشریه پژوهش در هنر و علوم انسانی 2538-6298 مرداد 1400 دکتر میلاد فتحی
نشریه پژوهش در ورزش تربیتی 2538-2721 زمستان 1399 پژوهشگاه علوم ورزشی
نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 2345-6523 تابستان 1400 دانشگاه پیام نور
فصلنامه پژوهش دینی 1735-2770 بهار و تابستان 1400 دکتر عباس همامی
فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 بهار 1399 جهاد دانشگاهی
مجله پژوهش سلامت 2476-4930 بهار 1400 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه الله عج
مجله پژوهش سیاست پاییز 1389 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه پژوهش سیاست نظری 2008-5796 پاییز و زمستان 1399 جهاد دانشگاهی
نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای 2322-231X زمستان 1399 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله پژوهش علف های هرز 2008-6563 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجله پژوهش علوم انسانی 2008-1162 بهار و تابستان 1394 دانشگاه بوعلی سینا
مجله پژوهش فیزیک ایران 1682-6957 بهار 1400 انجمن فیزیک ایران
نشریه پژوهش گردشگری 2538-628X بهار 1399 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 1735-6652 تابستان 1399 وزارت جهاد کشاورزی
ماهنامه پژوهش ملل 2476-5570 تیر 1400 سحر کریمی
پژوهش نامه اخلاق 2228-7264 زمستان 1399 دانشگاه معارف اسلامی
پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده 2538-6190 بهار 1400 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 2383-1294 شهریور 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2228-7264
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  سردبیر: دکتر احد فرامرزقراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال