به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف A)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal Of Applied Fluid Mechanics 1735-3572 Jul 2024 انجمن فیزیک ایران
Applied Food Biotechnology 2345-5357 Winter 2024 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Applied Health Information Technology 2717-3631 Winter-Spring 2022 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Iranian Journal of Applied Language Studies 2008-5494 Autumn 2023 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2021 دانشگاه خوارزمی
Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2820-8986 Winter-Spring 2024 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Linguistics Inquiry 2821-0441 Sep 2023 دانشگاه بیرجند
Journal of Applied Linguistics Studies 2820-9974 Summer and Autumn 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
Journal of Applied Nanomaterials and Smart Polymers 2981-0434 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Applied Organometallic Chemistry 2783-3623 Jan 2024 دکتر سامی سجادی فر
Applied Research Journal 2423-4796 Apr 2018 مهندس حسین فراهانی
Journal of Applied Research in Electrical Engineering 2717-414X Summer and Autumn 2023 دانشگاه شهید چمران اهواز
Journal of Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 Winter-Spring 2023 دانشگاه رازی کرمانشاه
Applied Research on English Language 2252-0198 Jul 2023 دانشگاه اصفهان
Journal of Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Winter 2024 موسسه آموزش عالی آیندگان
International Journal of Aquatic Research and Environmental Studies 2821-0980 Summer-Autumn 2023 دکتر شهرام دادگر
Iranian Journal of Archaeological Studies 2251-743X Winter and Spring 2023 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Journal of Archeology and Archaeometry 2821-1928 Mar 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning 2228-7337 Oct 2023 دانشگاه علم و صنعت ایران
International Journal of Architecture and Urban Development 2228-7396 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
|
 • pISSN: 1735-3572 eISSN: 1735-3645
  ماهنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم شیرانی
  سردبیر: دکتر احمدرضا پیشه ور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 7 (Jul 2024)
 • pISSN: 2821-0441
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: حسین نویدی نیا
  سردبیر: دکتر منصور توکلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Sep 2023)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال