به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۳۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Solid Mechanics 2008-3505 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Space Ontology International Journal 2345-6450 Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
Journal of the Structural Engineering and Geotechnics 2476-5465 Winter and Spring 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of System Management 2322-2301 Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Iranian Journal of Textile Nano-bio Modification Dec 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Journal Of Theoretical And Applies Physics 2251-7227 Summer 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Summer and Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Journal Of Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Winter 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
Transactions on Fuzzy Sets and Systems 2821-0131 Fall - Winter 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
Trends in Phytochemical Research 2588-3631 Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
Journal of Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه آبزیان و شیلات 2008-708X زمستان 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
فصلنامه آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی 2322-4746 پاییز 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فصلنامه آمایش محیط 2008-613X زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
نشریه آموزش و ارزشیابی 2345-6299 پاییز 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نشریه آموزش و پرورش متعالی 2783-4255 پاییز 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
نشریه آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
نشریه آینده پژوهی شهری پاییز 1401 دانشگاه آراد اسلامی واحد زاهدان
نشریه آینده پژوهی مدیریت 1605-2749 پاییز 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
|
 • pISSN: 2008-3505 eISSN: 2008-7683
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدمهدی نجفی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شرعیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سید جواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سید محمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2023)
 • Theoretical and Applied Physics
  pISSN: 2251-7227 eISSN: 2251-7235
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمود قرآن نویس
  سردبیر: دکتر داوود درانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Summer 2011)
 • pISSN: 2588-3631 eISSN: 2588-3623
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر احسان زاهدی
  سردبیر: دکتر مجید محمدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Autumn 2022)
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفاعی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2008-613X eISSN: 2676-7848
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (زمستان 1401)
 • pISSN: 2345-6299 eISSN: 2476-5627
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر کوشافر
  سردبیر: دکتر سید داوود حسینی نسب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (پاییز 1401)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال