فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۹۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش های جامعه شناختی 1735-5516 بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 2645-5013 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 2228-5067 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی 2345-5403 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 2228-5229 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه پژوهشگر (مدیریت) 1735-7527 زمستان 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 2251-774X زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه تربیتی 1735-7659 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی 2476-6518 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
نشریه پژوهشهای معرفت شناختی 2423-4982 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه پیام باستان شناس بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فصلنامه تاریخ 2008-0271 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
مجله تاریخ و تمدن اسلامی 1735-7071 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
فصلنامه تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی 2228-5458 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی 2008-4676 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 2008-627X بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 1735-7659
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
  مدیر مسئول: دکتر مصیب سامانیان
  سردبیر: دکتر عبدالله شفیع آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (تابستان 1399)
 • pISSN: 2008-0271
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
  مدیر مسئول: دکتر حسین زمانی
  سردبیر: دکتر امیرتیمور رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال