به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۳۶۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Plant Physiology 2155-8221 Autumn 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
International Journal of Political Science 2228-6217 Mar-Apr 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Radar and Optical Remote Sensing 2645-484X Spring 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Journal of Rangeland Science 2008-9996 Spring 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Report of Health Care 2423-4141 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences 2588-4166 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Winter 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Research on Crop Ecophysiology 2345- 4105 Winter 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Signal Processing and Renewable Energy 2588-7327 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2783-4441 Sep 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
International Journal of Smart Electrical Engineering 2251-9246 Winter 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Iranian International Journal Of Social Sciences 2228-7221 Winter 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Sociological Studies of Youth Journal 2645-5498 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
Journal of Solid Mechanics 2008-3505 Summer 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Space Ontology International Journal 2345-6450 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Sports Physiology and Athletic Conditioning 2783-3038 Autumn 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
Journal of the Structural Engineering and Geotechnics 2476-5465 Summer and Autumn 2022 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of System Management 2322-2301 Winter 2024 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Iranian Journal of Textile Nano-bio Modification Jun 2023 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
|
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (Spring 2024)
 • pISSN: 2423-4141
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی حسینی
  سردبیر: دکتر سید ابراهیم حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2588-7327 eISSN: 2588-7335
  فصلنامه فنی و مهندسی - کامپیوتر به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر جواد علمایی
  سردبیر: دکتر صدیقه غفرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Autumn 2023)
 • pISSN: 2008-3505 eISSN: 2008-7683
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدمهدی نجفی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شرعیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال پانزدهم شماره 3 (Summer 2023)
 • pISSN: 2322-2301 eISSN: 2538-1571
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سید جواد ایرانبان
  سردبیر: دکتر سید محمد سیدحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2024)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال