فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۰۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1396 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
پژوهش در برنامه ریزی درسی 2008-1197 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پژوهش در علوم کشاورزی 1735-8884 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پژوهش علف های هرز 2008-6563 بهار و تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پژوهش نامه تاریخ 1735-8221 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری 2228-7884 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
پژوهش های اعتقادی کلامی 1735-9899 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
پژوهش های بالینی دام های بزرگ 1735-9783 بهار 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
پژوهش های به زراعی 2008-6601 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2008-5567 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پژوهش های جامعه شناختی 1735-5516 بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 2383-0379 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پژوهش های زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 2645-5013 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
پژوهش های مدیریت راهبردی 2228-5067 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی 2345-5403 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) 2588-588X مرداد و شهرویور 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پژوهش های کاربردی در شیمی 1735-9937 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
پژوهش و برنامه ریزی شهری 2228-5229 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پژوهشگر (مدیریت) 1735-7527 زمستان 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
|
 • pISSN: 1735-9899
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر محمود قیوم زاده
  سردبیر: دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2228-5067
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
  سردبیر: دکتر علی اکبر فرهنگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-7527
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
  مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی موحدی
  سردبیر: دکتر حسنعلی آقاجانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (زمستان 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال