فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه دانش های بومی ایران 2345-6019 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله دراسات فی العلوم الانسانیه 2383-4269 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه دین و ارتباطات 2252-0252 بهار و تابستان 1400 دانشگاه امام صادق
فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی 2251-7081 زمستان 1399 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
فصلنامه راهبرد فرهنگ 2008-3696 تابستان 1400 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
نشریه راهبردهای بازنشستگی 2676-7600 تابستان 1398 مهندس علی علیدوستی
فصلنامه راهور 1753-8280 بهار 1398 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
مجله راهور 2322-3529 بهار 1400 معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا
نشریه رساله التقریب 1735-711x اردیبهشت و خرداد 1391 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
فصلنامه رسانه 1022-7180 تابستان 1400 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری 2645-4696 تابستان 1400 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مجله رسانه های نوین و آموزش 2383-1707 دی و بهمن 1393 دکتر مجتبی رضایی راد
نشریه رسانه و فرهنگ 2383-062X بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه رفاه اجتماعی 1735-8191 تابستان 1400 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
نشریه رهیافت فرهنگ دینی 2588-7475 بهار 1399 آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ
نشریه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی 2676-6442 بهار 1400 دکتر زهرا اسدی
فصلنامه روش شناسی علوم انسانی 1608-7070 بهار 1400 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فصلنامه زن در توسعه و سیاست 2538-3132 پاییز 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 2538-3108 تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه زن و جامعه 2008-8566 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
|
 • pISSN: 1753-8280
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
  مدیر مسئول: دکتر اسکندر مومنی
  سردبیر: دکتر حمید سوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1398)
 • pISSN: 2322-3529
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا
  مدیر مسئول: حسین رمضانی
  سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (بهار 1400)
 • pISSN: 1735-8191
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
  مدیر مسئول: دکتر میرطاهر موسوی
  سردبیر: دکتر حسن رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2588-7475 eISSN: 2645-4742
  فصلنامه جامعه شناسی
  صاحب امتیاز: آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا محمدجانی
  سردبیر: دکتر سید احمدرضا دستغیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1399)
 • pISSN: 1608-7070 eISSN: 2588-5774
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر علیرضا اعرافی
  سردبیر: سید حمیدرضا حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 106 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال