فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم قرآن و حدیث

ردیف ۸۱ تا ۹۴ از ۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات قرآن و حدیث 2008-3211 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
مطالعات قرآنی 2538-5917 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی X2588-414 بهار 1398 انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
مطالعات قرائت قرآن 2383-1952 بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات معنوی 2322-4029 بهار و تابستان 1397 پژوهشکده باقر العلوم (ع)
مطالعات مقارنه ای مذاهب اسلامی 2588-5987 بهار 1397 حسین حبیبی تبار
معارج پاییز و زمستان 1396 موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء
معارف عقلی 2008-2126 بهار و تابستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
منهاج 1735-9546 بهار و تابستان 1390 دکتر احسان پوراسماعیل
میراث طاها بهار و تابستان 1398 موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس (س)
هفت آسمان 2322-4290 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
کتاب قیم 2251-6026 بهار و تابستان 1398 دانشگاه میبد
کتاب و سنت بهار و تابستان 1395 دانشگاه قرآن و حدیث
کلام اسلامی 2322-4592 بهار 1397 آیت الله العظمی جعفر سبحانی
|
 • pISSN: 2538-5917
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: دکتر مجید خزاعی
  سردبیر: دکتر مهدی ممتحن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2383-1952
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محمدفاکر میبدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (بهار و تابستان 1398)
 • دوفصلنامه به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء
  مدیر مسئول: مرتضی واعظ جوادی
  سردبیر: دکتر سیدمحسن میری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1396)
 • pISSN: 2008-2126
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: احمد ابوترابی
  سردبیر: دکتر محمد فنایی اشکوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (بهار و تابستان 1397)
 • دوفصلنامه به زبان انگلیسی, عربی
  صاحب امتیاز: موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس (س)
  مدیر مسئول: دکتر اعظم رحمت آبادی
  سردبیر: زهرا طهرانیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-4290
  دوفصلنامه علوم انسانی - ادیان و مذاهب
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمد جاودان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2251-6026
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه میبد
  مدیر مسئول: دکتر عباس کلانتری خلیل آباد
  سردبیر: دکتر علی محمد میرجلیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-4592
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: آیت الله العظمی جعفر سبحانی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی
  سردبیر: عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (بهار 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال