فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم قرآن و حدیث

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۰۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات تطبیقی قرآن کریم و متون مقدس 2645-4718 بهار و تابستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات تفسیری 2228-7256 پاییز 1398 دانشگاه معارف اسلامی
مطالعات دین پژوهی بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات روش شناسی دینی پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
مطالعات سبک شناختی قرآن کریم پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مطالعات علوم قرآن پاییز 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مطالعات فقه معاصر پاییز و زمستان 1396 موسسه فرهنگی و هنری مفتاح کرامت
مطالعات فهم حدیث 2588-3895 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
مطالعات قرآن و حدیث 2008-3211 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
مطالعات قرآنی 2538-5917 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی X2588-414 پاییز 1398 انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
مطالعات قرائت قرآن 2383-1952 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات معنوی 2322-4029 بهار و تابستان 1397 پژوهشکده باقر العلوم (ع)
مطالعات مقارنه ای مذاهب اسلامی 2588-5987 بهار 1397 حسین حبیبی تبار
معارج پاییز و زمستان 1396 موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء
معارف عقلی 2008-2126 پاییز و زمستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
منهاج 1735-9546 بهار و تابستان 1390 دکتر احسان پوراسماعیل
میراث طاها پاییز و زمستان 1398 موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس (س)
هفت آسمان 2322-4290 بهار و تابستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
|
 • pISSN: 2228-7256
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  سردبیر: دکتر سیدرضا مودب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2538-5917
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
  مدیر مسئول: دکتر مجید خزاعی
  سردبیر: دکتر مهدی ممتحن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2383-1952
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محمدفاکر میبدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1398)
 • دوفصلنامه به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء
  مدیر مسئول: مرتضی واعظ جوادی
  سردبیر: دکتر سیدمحسن میری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1396)
 • pISSN: 2008-2126
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: احمد ابوترابی
  سردبیر: دکتر محمد فنایی اشکوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (پاییز و زمستان 1397)
 • دوفصلنامه به زبان انگلیسی, عربی
  صاحب امتیاز: موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس (س)
  مدیر مسئول: دکتر اعظم رحمت آبادی
  سردبیر: زهرا طهرانیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 2322-4290
  دوفصلنامه علوم انسانی - ادیان و مذاهب
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمد جاودان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال