فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فقه و حقوق

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه فقه و سیاست بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم))
نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 بهار و تابستان 1398 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
نشریه فقه، حقوق و علوم جزا 2538-3787 بهار 1400 دکتر مسعود گایینی
فصلنامه قانون یار 2538-3701 پاییز 1399 دکتر بهنام اسدی
نشریه قرآن، فقه و حقوق اسلامی بهار و تابستان 1399 انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه
نشریه قضاوت بهار 1399 مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
فصلنامه حقوقی گواه بهار و تابستان 1388 دانشگاه امام صادق
فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی 2251-6272 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه مدرس علوم انسانی 1605-9689 زمستان 1389 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) 2251-6751 پاییز 1399 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه مصباح الفقاهه 2676-458X بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
فصلنامه مطالعات اسلامی 1010-4992 تابستان 1387 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه مطالعات اصول فقه امامیه 2476-4345 بهار و تابستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه مطالعات تطبیقی فقه و اصول بهار و تابستان 1398 دانشگاه کردستان
نشریه مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی 2322-5637 پاییز و زمستان 1399 سازمان بسیج اساتید
مجله مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات حقوق عمومی 2423-8120 تابستان 99 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 2588-560X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
|
 • دوفصلنامه به زبان فارسی, عربی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم))
  مدیر مسئول: دکتر نجف لکزایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار و تابستان 1399)
 • فصلنامه خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
  مدیر مسئول: احسان مظفری
  سردبیر: دکتر محمود قیوم زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 101 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال