فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۸۱ تا ۸۴ از ۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه نوآوری های آموزشی 1735-1235 تابستان 1400 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 2008-1138 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نشریه نوآوری و ارزش آفرینی پاییز و زمستان 1399 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
فصلنامه کودکان استثنایی 1682-6612 تابستان 1400 پژوهشکده کودکان استثنایی
|
 • pISSN: 1735-1235
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان
  سردبیر: دکتر علیرضا کیامنش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (تابستان 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال