فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جامعه و فرهنگ

ردیف ۸۱ تا ۹۸ از ۹۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات حقوق شهروندی زمستان 1397 جواد وندنوروز
مه یار خرداد 1394 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مهر طلبان بهار 1396 سیدحسین سعیدنامه
مهندسی فرهنگی زمستان 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی
موگه 2322-3774 1392 علیرضا بوک
میراث شهاب 1029-4783 بهار 1398 دکتر سیدمحمود مرعشی نجفی
نامه شورا 0387-2383 بهمن و اسفند 1397 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
نسیم قدس مرداد و شهریور 1392 موسسه فرهنگی حامیان آزادی قدس شریف
هابیل خرداد و تیر 1390 مجتبی شاهمرادی
هتل گستر بهار 1391 مهدی خورشیدی سخنگوی
هفت جاده شهریور 1396 آرشین بختیاری
همشهری سرزمین من آبان 1398 موسسه همشهری
همیار زمستان 1397 اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کنان دولت (اسکاد)
کارآفرین ناب 2008-4382 خرداد و تیر 1397 دکتر محمدرضا زارع یکتا
کودک اردیبهشت 1397 دکتر محمدرضا پورحسین
کیهان فرهنگی 1023-0289 مرداد و شهریور 1398 موسسه کیهان
یاد بهار و تابستان 1398 بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران
یاد یاران تیر 1383 بنیاد شهید انقلاب اسلامی
|
 • pISSN: 1029-4783
  فصلنامه کتابشناسی و نسخه شناسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سیدمحمود مرعشی نجفی
  سردبیر: محمود طیار مراغی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 95 (بهار 1398)
 • pISSN: 0387-2383
  ماهنامه فرهنگی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
  مدیر مسئول: عباس میرزاحسینی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 126-127 (بهمن و اسفند 1397)
 • ماهنامه حامیان آزادی قدس شریف
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی حامیان آزادی قدس شریف
  مدیر مسئول: محمدتقی تقی پور
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30-31 (مرداد و شهریور 1392)
 • فصلنامه گردشگری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آرشین بختیاری
  سردبیر: زهرا افضلی گروه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (شهریور 1396)
 • فصلنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز: اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کنان دولت (اسکاد)
  مدیر مسئول: محمد اسلامی نسب
  سردبیر: محمدحسین مستعانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (زمستان 1397)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران
  مدیر مسئول: حجت الاسلام عبدالحمید معادیخواه
  سردبیر: ابوالفضل شکوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 131-132 (بهار و تابستان 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: بنیاد شهید انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: محمدحسن رحیمیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (تیر 1383)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال