فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی

ردیف ۱۰۲۱ تا ۱۰۴۰ از ۱۰۶۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه کارآفرین ناب 2008-4382 بهمن 1398 دکتر محمدرضا زارع یکتا
ماهنامه کارآفرینان امیرکبیر 1735-2169 آذر 1398 مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف
نشریه کارآفرینی و صنعت غذا تیر 1400 دکتر محمد حسینی
ماهنامه کاربران دی 1393 مهندس اسکندر سعادت خامنه
دو ماهنامه کارشناس مرداد و شهریور 1388 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
نشریه کاروان مهر پاییز 1399 فرزانه قوجلو
نشریه کاسپین امروز تابستان 1400 مهندس حمیدرضا شوشتریان
ماهنامه کافه هنر شهریور 1395 سعید حاجی پروانه
فصلنامه کامپوزیت بهار 1395 موسسه کامپوزیت ایران
ماهنامه کامپیوتر جوان بهمن 1390 مهندس عباس ذوقی پور
ماهنامه کانون 2008-2851 بهار 1400 کانون سردفتران و دفتریاران
دوماهنامه کانیار مرداد 1391 مهندس فاطمه صباحی
ماهنامه کاوشگر 2008-8175 مرداد 1400 دکتر مریم کارگرراضی
کتاب ماه ادبیات خرداد 1393 خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا خرداد 1393 خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه دین مرداد و شهریور 1382 خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه علوم و فنون خرداد 1393 خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه فلسفه خرداد 1393 خانه کتاب
ماهنامه کتاب ماه هنر 1735-6784 خرداد 1393 خانه کتاب
|
 • ماهنامه اطلاع رسانی ,علمی و اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس اسکندر سعادت خامنه
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (دی 1393)
 • فصلنامه علمی - اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه کامپوزیت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمودمهرداد شکریه
  سردبیر: دکتر علیرضا خاوندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (بهار 1395)
 • pISSN: 2008-2851
  ماهنامه خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: کانون سردفتران و دفتریاران
  مدیر مسئول: محمدرضا دشتی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 175-176 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال