فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۰۶۱ تا ۱۰۸۰ از ۱۱۱۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2251-9165 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مولوی پژوهی 2383-2401 پاییز و زمستان 1391 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
میراث طاها پاییز و زمستان 1398 موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس (س)
میراث و گردشگری 2008-871x اسفند 1396 جهاد دانشگاهی
میقات حج 2538-1741 پاییز 1398 حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
ناتوانی های یادگیری 2251-8673 پاییز 1398 دانشگاه محقق اردبیلی
نامه آموزش عالی 2008-4617 پاییز 1398 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000x پاییز و زمستان 1397 انجمن جمعیت شناسی ایران
نامه انسان شناسی 1375-2096 پاییز و زمستان 1396 انجمن انسان شناسی ایران
نامه ایران باستان 1735-3912 1393 مرکز نشر دانشگاهی
نامه جامعه تابستان 1398 جامعه الزهرا (س)
نامه صدوق بهار 1398 محمد صدوقی
نامه فرهنگ و ارتباطات تابستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
نامه فرهنگستان 1025-0832 پاییز 1397 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نسیم خرد 2476-4302 بهار و تابستان 1397 مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
نشریه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین 2476-714X پاییز و زمستان 1396 جامعه المصطفی العالمیه
نظارت و بازرسی 2383-4463 تابستان 1398 بازرسی کل ناجا
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2251-9165 eISSN: 2383-2983
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  مدیر مسئول: دکتر وحیدرضا میرابی
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (زمستان 1398)
 • دوفصلنامه به زبان انگلیسی, عربی
  صاحب امتیاز: موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس (س)
  مدیر مسئول: دکتر اعظم رحمت آبادی
  سردبیر: زهرا طهرانیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 2538-1741
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی قاضی عسکر
  سردبیر: دکتر سیدمهدی علیزاده موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (پاییز 1398)
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: جامعه الزهرا (س)
  مدیر مسئول: سیدمحمود مدنی بجستانی
  سردبیر: دکتر فریده پیشوایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (تابستان 1398)
 • pISSN: 9938-1027
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه مفید قم
  مدیر مسئول: دکتر سیدمسعود موسوی کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (زمستان 1392)
 • pISSN: 2383-4463
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بازرسی کل ناجا
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی نوری نژاد
  سردبیر: دکتر سیدمحمد اعرابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال