فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۰۶۱ تا ۱۰۷۱ از ۱۰۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 بهار 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 بهار 1398 دانشگاه یزد
کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه یزد
کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی 2345-332X پاییز و زمستان 1397 دانشگاه یزد
کتاب قیم 2251-6026 بهار و تابستان 1397 دانشگاه میبد
کتاب نقد بهار و تابستان 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کتاب و سنت بهار و تابستان 1395 دانشگاه قرآن و حدیث
کتابداری و اطلاع رسانی 1680-9637 بهار 1398 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
کلام اسلامی 2322-4592 بهار 1397 آیت الله العظمی جعفر سبحانی
کهن نامه ادب پارسی 2383-0603 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کودکان استثنایی 1682-6612 تابستان 1398 پژوهشکده کودکان استثنایی
|
 • pISSN: 2251-6026
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه میبد
  مدیر مسئول: دکتر عباس کلانتری خلیل آباد
  سردبیر: دکتر علی محمد میرجلیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2322-4592
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: آیت الله العظمی جعفر سبحانی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی ربانی گلپایگانی
  سردبیر: عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (بهار 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال