فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ب)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بوم شناسی آبزیان 2751-2322 بهار 1398 دانشگاه هرمزگان
بوم شناسی جنگل های ایران 2423-7140 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
بیداری اسلامی آبان 1392 بنیاد اندیشه اسلامی
بیمارستان 2008-1928 تابستان 1398 انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
بیماری های پستان ایران پاییز 1398 جهاد دانشگاهی
بیماری های مشترک انسان و دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
بیماریهای عفونی و گرمسیری 1680-0192 تابستان 1398 دکتر علی اکبر ولایتی
بیماریهای گیاهی 0006-2774 بهار 1398 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
بیمه آسیا 0387-1735 بهار و تابستان 1387 شرکت سهامی بیمه آسیا
بیمه سلامت شهریور 1393 سازمان بیمه سلامت ایران
بیمه و توسعه پاییز 1388 سعید جلیلوند
بین المللی ژئوپلیتیک 1735-4331 تابستان 1398 انجمن ژئوپلیتیک ایران
بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بین المللی مهندسی حفاظت از حریق بهمن 1397 احمد غلامیان میراب
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2008-4870 زمستان 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران
بیناب مرداد و شهریور 1397 حوزه هنری
|
 • pISSN: 2751-2322
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه هرمزگان
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی یوسف زادی
  سردبیر: دکتر احسان کامرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال