فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ر)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 1735-8493 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجله رهپویه هنر 1029-2888 زمستان 1399 دانشگاه سوره
نشریه رهنامه پژوهش بهار و تابستان 1395 حوزه علمیه استان تهران
فصلنامه رهیافت 1027-2690 زمستان 1399 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی 2008-3777 پاییز 1399 دکتر عبدالمطلب عبدالله
نشریه رهیافت فرهنگ دینی 2588-7475 زمستان 1398 آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ
مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی 1735-739x زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی 2676-6442 پاییز 1399 دکتر زهرا اسدی
نشریه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث 2008-9120 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله رهیافتی در مدیریت بازرگانی 2717-0837 زمستان 1399 دکتر متینه مقدم
ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز شهریور 1399 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2008-6369 بهمن و اسفند 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه روابط خارجی 2008-5419 بهار 1399 مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
نشریه روابط خاک و گیاه 2008-9935 زمستان 1399 دانشگاه صنعتی اصفهان
ماهنامه روابط عمومی بهمن و اسفند 1399 انجمن روابط عمومی ایران
ماهنامه رواق هنر و اندیشه اسفند 1388 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
نشریه روان پرستاری 2345-2501 بهمن و اسفند 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
فصلنامه تحقیقات روان سنجی کودک و نوجوان بهار 1395 دکتر شهرام مامی
فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 2252-0031 پاییز 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه روانشناسی بالینی 2008-501X پاییز 1399 دانشگاه سمنان
|
 • pISSN: 1029-2888 eISSN: 2676-5675
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه سوره
  مدیر مسئول: دکتر محمد روشن
  سردبیر: دکتر یعقوب آژند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (زمستان 1399)
 • pISSN: 1027-2690
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
  مدیر مسئول: دکتر وحید احمدی
  سردبیر: دکتر اکرم قدیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2588-7475 eISSN: 2645-4742
  فصلنامه جامعه شناسی
  صاحب امتیاز: آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه چراغ
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا محمدجانی
  سردبیر: دکتر سید احمدرضا دستغیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-5419
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر محمدعلی شیرخانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1399)
 • pISSN: 2008-9935 eISSN: 2008-9082
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی حاج عباسی
  سردبیر: دکتر محمدرضا مصدقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (زمستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال