فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۰۸ از ۱۰۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2588-7106 تابستان 1398
نشریه رویکردهای نوین آموزشی 2423-6780 بهار و تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی 2645-5439 تابستان 1400 موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 3293-2423 تابستان 1400 انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران 2588-6886 بهار 1400 دکتر روزبه دبیری
مجله رویکردی نو در علوم تربیتی 2716-9766 بهار 1401 دکتر آرزو عرفان
نشریه ریاضی و جامعه 2345-6493 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه ریخته گری 1028-3897 تابستان و پاییز 1399 جامعه ریخته گران ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال